Maconomy: Masser af vækst såvel organisk som via opkøb

Den ny strategiplan hos it-selskabet Maconomy ligger i forlængelse af den hidtidige plan og skal accelerere væksten over de kommende tre år.

Og ekspansionen kan ske gennem opkøb, forklarer administrerende direktør Hugo Dorph.

- Den største del er organisk - der hvor vi har folk og referencer. Men der er et element af ny segmenter i eksisterende lande - eventuelt tilkøb af specialister, der kan de nye segmenter, siger Hugo Dorph til RB-Børsen.

Planen inkluderer at ekspandere geografisk og her er lande i Mellem- og Sydeuropa interessante.

- Frankrig, Spanien, Italien og Tyskland er interessante - nok i den rækkefølge, hvis vi ser på vækstrater og konkurrencemæssige forhold, lyder det fra topchefen.

Maconomy vil også satse på opkøb og pengene skal nok være til stede, vurderer Hugo Dorph.

- Vi har nogle penge, og der er ikke nogle store spillere på markedet i Europa. Det er specialister, man skal have fat i, og de er nationale spillere i dag, siger han. Det kan dog ændre sig med tiden i takt med, at andre får øje på de store vækstrater inden for Professional Services.

- Vi vil nok se nogle større spillere komme frem. Så sidst i fasen er det nok lidt større akkvisitioner, vi skal til, og der skal vi ud og rejse kapital, siger Hugo Dorph.

Maconomy behøver dog ikke nødvendigvis at foretage akkvisitioner i Frankrig og Spanien for at komme hurtigt ind på markedet.

- Vi kan også følge større eksisterende kunder ind på et marked og få etableret os, lyder profetien.

- Men hvis der er et godt supplement til os med et attraktivt kundegrundlag, som vi kan drive noget lønsomhed ud af, vil opkøb også være en mulighed, siger Hugo Dorph.

Den ny strategiplan præsenteres på et møde for speciel indbudte investorer torsdag formiddag.