Lundbeck indstiller forsøg mod skizofreni

Lundbeck har set på data fra forsøgene med bifeprunox til behandling af skizofreni og derefter besluttet at indstille studierne, oplyser selskabet.

Læs mere
Fold sammen
Beslutningen er taget sammen med partneren Solvay Pharmaceuticals. Bifeprunox var udset til at udvikles til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni.

Selskaberne traf beslutningen efter at have evalueret de seneste resultater fra en foreløbig analyse af de samlede data, som skulle danne grundlag for en potentiel udvidelse af det igangværende kliniske fase III program. Dermed er det på et relativt sent tidspunkt at udviklingsarbejdet opgives.

- De opnåede data på effektivitet understøttede ikke en videreførelse af den nuværende udviklingsstrategi om at stabilisere ikke-akutte patienter med skizofreni, skriver Lundebeck, der anser det som formålsløst at fortsætte undersøgelserne.

Med opgivelsen af bifeprunox forsvinder endnu et stof fra pipelinen hos den danske medicinalkoncern. Skizofreni er ifølge Lundebck et af de sværeste områder at udvikle lægemidler mod, og tilbage står kun to skizofreni-produkter - Lu 31-130 og Lu AE58054 - begge mod psykose og begge i fase II.

RB-Børsen