Lollands Bank: Fravær af tilbageførsler gav tilbagegang (Opd)

 

Lollands Bank måtte acceptere et fald i indtjeningen i første halvår, men det skyldes alene fraværet af tilbageførte hensættelser. Ses der bort herfra klarede banken sig på niveau med sidste år. Overskuddet på selve bankdriften er større end budgetteret, og banken opjusterer derfor sine forventninger til hele 2007.

 

Halvårsoverskuddet før skat er faldet med 7 mio. kr. til 17 mio. kr. Der er hverken hensat eller tilbageført på værdien af bankens udlån, mens de sidste år blev nedskrevet med 7 mio. kr.

 

Ses på nettorente- og gebyrindtægter så er de øget med 2,5 mio. kr. og kursreguleringerne er øget med 1 mio. kr. Omvendt er regnskabet påvirket negativt af udgifter til 100-årsjubilæet på godt 3 mio. kr. og ombygning af ejendommen i Nykøbing på knap 1 mio. kr.

 

For hele 2007 opjusterer ledelsen forventningerne med 4 mio. kr. og venter et overskud før skat og kursreguleringer på 29-31 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Lollands Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 45,6 42,0

 

Kursregulering: +1,3 +0,2

 

Nedskrivninger på udlån: 0,1 -7,1

 

Resultat før skat: 17,4 24,5

 

Udlån: 1039,2 896,2

 

Indlån: 1266,2 1069,7

 

Balance: 1554,0 1373,6

 

Egenkapital: 243,2 215,7 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )