Lønfest i danske bestyrelseslokaler

Der er fuld fart på lønfesten i de danske bestyrelseslokaler. På blot et år er de gennemsnitlige bestyrelseshonorarer blandt selskaberne i C20-indekset røget i vejret med 25 procent, viser ny opgørelse. Helt fortjent siger eksperter.

Mens de fleste lønmodtagere i den private sektor ser frem til årlige lønstigninger omkring fire procent de kommende år, er der langt mere gang i lønfesten i de danske bestyrelser.

De seneste år har bestyrelserne oplevet nogle gevaldige lønhop, og virksomhederne i C20-indekset betalte sidste år i gennemsnit bestyrelsesmedlemmerne 451.000 kr., viser en ny opgørelse fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

I 2005 fik bestyrelsesmedlemmerne i C20-indekset »blot« udbetalt 362.000 kr., og den gennemsnitlige bestyrelsesløn blandt C20-selskaberne er dermed røget i vejret med 25 procent på et år. Hermed ser de seneste års tendens ud til at fortsætte med uformindsket kraft, og eksperter peger på, at der formentlig er nye store lønstigninger på vej.

Markedsleder i PricewaterhouseCoopers, Mogens Nørgaard Mogensen, der er ansvarlig for publikationen »Bestyrelsesarbejde i Danmark 2008,« hvori den nye opgørelse indgår, kalder stigningen i bestyrelseshonorarer en tydelig trend, der ikke er til at tage fejl af.

»I forhold til den præcise sammenligning med tallene fra 2005 skal der tages lidt forbehold, da der har været udskiftninger i C20-indekset. Men opgørelsen viser under alle omstændigheder noget om niveauet i C20-selskaberne, og her er der tale en markant trend,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Nye lønhop ventes
En del bestyrelser er dog ikke reguleret op sidste år, og det kan bl.a. skyldes, at bestyrelser typisk regulerer honoraret hvert andet eller tredje år.

Ifølge Mogens Nørgaard Mogensen kan vi formentlig forvente at finde nye markante lønhop, når regnskaberne for 2007 strømmer ind.

»Det kan vi også se af de udmeldinger fra forskellige generalforsamlinger i løbet af 2007. Det er en udvikling, der vil fortsætte indtil de danske bestyrelser ligger tæt på niveauet i udlandet, og her er der stadig et godt stykke igen,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Den nye opgørelse viser, at Genmabs bestyrelsesmedlemmer kan glæde sig over at være lønførende i C20-sammenhæng. Her fik bestyrelsesmedlemmerne i gennemsnit 1,6 mio. kr. sidste år. I den modsatte ende af skalaen gav Sydbank blot bestyrelsesmedlemmerne 182.000 kr. i 2006.

Honoraret svinger dog en del mellem de enkelte medlemmer, da formanden typisk får tre gange så meget som de menige medlemmer.

Mogens N. Mogensen kalder de stigende honorarer for rimelige og en naturlig konsekvens af udviklingen.

»Bestyrelserne er i dag involveret mere indgående i den strategiske udvikling af selskabet, og der er øgede krav til bestyrelserne om corporate governance,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Omtrent samme melding kommer fra professor i corporate governance, Steen Thomsen fra Copenhagen Business School.

Han er ligeledes overbevist om, at honorarerne vil fortsætte markant op de kommende år.

Lugter af jantelov
»Lønningerne er stadig et godt stykke fra det internationale niveau, og samtidig er konkurrencen fra kapitalfondene med til at presse honorarerne op. Kapitalfondene tilbyder jo væsentligt højere honorarer end de børsnoterede virksomheder,« siger Steen Thomsen.

Han fremhæver også, at bestyrelsernes arbejdsbyrde og ansvar er steget markant de seneste fem-ti år.

»Overordnet har de danske bestyrelser de seneste år fået mere ansvar for selskabernes strategi, risikostyring og kontakt med større aktionærer. Mens man for ti år siden typisk henvendte sig til direktionen i en virksomhed, når man kom med et overtagelsestilbud, henvender man sig i dag til bestyrelsen,« siger Steen Thomsen.

Han understreger, at det er blevet mere tidskrævende at være bestyrelsesmedlem, og han mener derfor ikke, at det kan undre, at honorarerne stiger.

»Det er markedet, der sætter lønningerne, og når honorarerne ryger i vejret, er det udtryk for, at bestyrelsesmedlemmerne er mere efterspurgte. Aktionærerne er jo opsat på at have kvalificerede bestyrelser, og så må man betale det, som de er værd på markedet. Det lugter lidt af jantelov, når man prøver at gøre det til et problem, at honorarerne stiger,« siger Steen Thomsen.

Stor efterspørgsel
Mogens Nørgaard Mogensen fra PricewaterhouseCoopers, fremhæver, at der er enorm efterspørgsel på kompetente bestyrelsesfolk, der har forstand på globale markeder.

»Med kompleksiteten i store virksomheder i dag, kræver det megen tid og indsigt at give den rigtige sparring med direktionen. Samtidig arbejder mange store selskaber med at sammensætte professionelle bestyrelser, hvor man går efter et samlet hold af folk, der har kompetencer på hvert deres område,« siger Mogens Nørgaard Mogensen.