Lindeløv presset ud af Lundbeck

Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv forlader med øjeblikkelig virkning formandsstolen i kriseramte Lundbeck.

Bestyrelseformand Flemming Lindeløv har fredag meddelt bestyrelsen for H. Lundbeck, at han har valgt at nedlægge sit hverv som formand og udtræde af Lundbecks bestyrelse fra dags dato for at skabe ro om selskabet.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i den forbindelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde valgt at konstituere sig med Per Wold-Olsen som ny formand for bestyrelsen. Per Wold-Olsen indtræder derfor allerede nu som ny formand og ikke i forbindelse med generalforsamlingen i 2008 som tidligere meddelt.

- Bestyrelsen og Lundbecks ledelse vil herefter nu fokusere deres arbejde på Lundbecks forretning og de strategiske udfordringer, som selskabet står over for, skriver Lundbeck.