Likviditetskrise kan reducere renteniveau - J.P. Morgan

 

Den internationale likviditetskrise har fået centralbankerne på banen med markante likviditets-injektioner. Det betyder aftagende pres på rentesatserne og i yderste konsekvens - hvis krisen accelererer - en udskydelse af renteforhøjelser eller en direkte reduktion i de officielle rentesatser. Det vurderer den internationale investeringsbank J.P. Morgan i et notat.

 

- En forværring af af likviditetskrisen vil tvinge Fed til at reducere renten og udskyde andre centralbankers planlagte renteforhøjelser, lyder kommentaren fra analytikerne Jan Loeys og Nikolaos Panigirtzoglou.

 

Analytikerne påpeger, at der er tale om en likviditetskrise - og ikke en økonomiske krise - men balancegangen er knivskarp, og mange er bekymrede for, om krisen i sidste ende vil ramme de fundamentale elementer i økonomien. Og sammen med de volatile forhold afholder det mange investorer fra nyinvesteringer.

 

- Den udprægede mangel på risikovillig kapital vil fastholde den høje volatilitet i markedet de kommende uger, lyder det. J.P. Morgan peger på, at investorerne har brug for en magtfuld partner - som den amerikanske centralbank.

 

- Det grundlæggende problem er ikke kredit-kvaliteten, men et seriøst slag for tiltroen til kreditvurderingsbureauernes ratings. De massive tab, der er opstået som følge af problemerne med det sekundære lånemarked i USA, er opstået i selskaber med en vurdering på "investerings-niveau".

 

Analytikerne vurderer, at centralbankernes likviditetsinjektioner i teorien burde kunne løse de umiddelbare problemer. Men den nuværende krisesituation kan betyde, at investorernes tillid til markedet ikke vender tilbage før centralbankerne giver en mere synlig opbakning i form af lavere renter.

 

- Givet den knivskarpe likviditets-risiko, og det fraværende makroøkonomiske behov for rentenedsættelser, finder vi det meget svært at vurderer sandsynligheden for udfaldet. Men hvis Fed reducerer renten, vil det vare længe inden den bliver sat op igen uanset om likviditets-situationen forbedres, skriver Jan Loeys og Nikolaos Panigirtzoglou.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )