LD opnåede et afkast på knap ti procent

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2006, hvor særligt de danske aktier og ejendomme bidrog til det gode resultat.

LDs medlemmer fik tilskrevet et afkast på sammenlagt 9,8 pct. før skat og omkostninger i den brede portefølje LD Vælger, der tegner sig for 91,1 pct. af den samlede formue i LD. meddeler LD.

Det samlede investeringsmæssige afkast blev på 8,6 pct. i LD Vælger, der har en aktieandel på cirka 34 pct. inklusive ikke-børsnoterede aktier.

Også LDs puljer klarede sig godt, og det var LD Danske Aktier, der leverede det højeste afkast med 30,1 pct., oplyser LD.

Et medlem med en fuldtidskonto placeret i LD Vælger havde ved udgangen af 2006 en opsparing på 87.119 kr. efter skat og omkostninger.

Oprindeligt fik et fuldtidsarbejdende LD-medlem indefrosset 4.368 kr. i perioden 1977-1979. Alene de seneste tre år er en fuldtidskonto vokset med 23.187 kr.

RB-Børsen