Laveste årsstigning i forbrugerpriserne i fire år

Læs mere
Fold sammen
De danske forbrugerpriser steg med 1,0 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Danmarks Statistik. I juni var den tilsvarende årsstigning på 1,2 pct. Det er den laveste årlige stigning i forbrugerpriserne siden januar 2005, hvor årsstigningen ligeledes var 1,0 pct.

Det seneste år er priserne på beklædning og fodtøj steget med 6,4 pct., hvilket blandt andet kan tilskrives ændringer i udsalgsrytmen. Transport er faldet 4,1 pct., hvilket især kan tilskrives faldende priser på benzin.

Fra juni til juli er det samlede forbrugerprisindeks faldet med 0,5 pct. Det største prisfald var inden for beklædning og fodtøj, der faldt med 12,1 pct., hvilket skyldes sommerens udsalg. Boligudstyr, husholdningstjenester er faldet 1,3 pct., hvilket kan skyldes faldende priser på møbler og boligudstyr.

Fra Handelsbanken vurderer økonom Rasmus Gudum-Sessingø, at der fremaderettet fortsat vil være pres på priserne.

- Ser vi fremad er vi stadig af den overbevisning, at stigende ledighed og lav kapacitetsudnyttelse vil medvirke til at presse virksomhedernes pricing-power, og det er derfor også vores forventing, at inflationen vil trække yderligere ned i de kommende par måneder. Dog bør faldet blive gradvis mere begrænset efterhånden som basiseffekten af den seneste tids højere oliepris kombineret med kraftigt faldende oliepriser fra august sidste år spiller ind, skriver Rasmus Gudum-Sessingø.

Hos Nordea hæfter cheføkonom Helge Pedersen sig ved, at inflationen falder mere i udlandet, hvilket kan skyldes en svagere konkurrencesituation herhjemme.

- Det er dog fortsat blot at konstatere, at selvom inflationen falder herhjemme, er det altså langt fra i samme takt som i udlandet. I euroområdet faldt forbrugerpriserne således med 0,6 pct. i juli i forhold til juli sidste år. Det skyldes med stor sandsynlighed den svagere konkurrencesituation på det danske marked, hvilket Konkurrencestyrelsen har påpeget flere gange. Det er en uheldig situation, fordi det gør det endnu sværere for Danmark at komme hurtigt ud af den økonomiske krise, ligesom det på den lange bane risikerer at underminere Danmarks internationale konkurrenceevne, lyder det fra Helge Pedersen.(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )