Lauritz.com planlægger snarlig børsnotering i Sverige

Auktionshuset planlægger en børsnotering inden 1. juli 2016 på den svenske minibørs Nasdaq First North Premier, hvis markedsbetingelserne ikke ændrer sig i negativ retning.

Foto: Torben Christensen

Det gældstyngede auktionshus Lauritz.com er nu klar til at hente ny tiltrængt kapital på den svenske minibørs Nasdaq First North Premier, oplyser selskabet fredag i en meddelelse til fondsbørsen.

Ved børsintroduktionen vil der både blive udbudt nye og eksisterende aktier. Selskabet skriver dog ikke hvor meget kapital man vil hente ved børsnoteringen.

 

En del af provenuet fra salget af eksisterende aktier vil blive brugt til at dække koncerninterne lån. Lauritz.com har således 110 mio. kr. tilgode sin nuværende eneejer, Lauritz.com Holding.

Det fremgår af børsmaterialet, at de to svenske kapitalfonde Bure Equity AB og Catella Fondförvaltning AB på visse betingelser til købe op til 17,5 pct. af det samlede beløb udestående aktier, hvis markedsværdien ikke overstiger 826 mio. svenske kr. - eller 660 mio. danske kr.

I givet fald vil en repræsentant fra Bure Equity på plads i bestyrelsen.

Det er ægteparret Bengt Sundström og Mette Rode Sundström, der står bag Lauritz.com. Han er bestyrelsesformand, mens hun er administrerende direktør, og de to har gennem de sidste 15 år drevet Lauritz.com frem til at være Nordens største auktionshus, hvor der blandt andet bliver handlet kunst, design og antikviteter.

Og navnlig de seneste år er det gået stærkt, hvor auktionshuset er vokset markant gennem opkøb af andre auktionshuse, blandt andet i Sverige.

Men opkøbene er hovedsageligt sket for lånte penge. I 2014 hentede Lauritz.com 350 mio. kr. ved at udstede obligationer med henblik på opkøb. Blandt andet købte Lauritz.com det svenske auktionshus Helsingborgs Auktionsverks. De mange opkøb viser sig i regnskabet for 2015 med gældsforpligtelser på en halv milliard kr. og en egenkapitalandel - virksomhedens solvens - på kun 2,8 procent.

De stærkt forøgede finansieringsudgifter betyder, at Lauritz.com i 2015 måtte inkassere et underskud på 8,5 mio. kr. ud af en omsætning på en kvart milliard mod et overskud i 2014 på 10,5 mio. kr. ud af en omsætning på 153,4 mio. kr.

I de første tre måneder af 2016 er den økonomiske ikke blevet bedre. Efter et kvartalsunderskud på 2 mio. kr. er egenkapitalen nede på knap 10 mio. kr. ud af en balance på 482 mio. kr.

Lauritz.com har imidlertid ikke lagt sine vækstplaner på hylden. Ifølge børsplanen har Lauritz.com indgået aftale om at købe aktier i Karlstad-Hammaö Auktionsverk AB i forbindelse med børsnoteringen.

Endvidere har autkionsselskabet indgået en fem-årig aftale om et partnerskab om etablering og drift af et nyt Lauritz.com-auktionshus i Midtjylland.

Planen om en notering på First north i Sverige er kun første skridt i en større børsplan. Selskabet agter nemlig at søge om optagelse på den »rigtige« Stockholm-børs inden for 12 måneder efter noteringen på First North.