Langers Skarpe Aktietips

Her er denne uges aktietips fra Aktieugebrevet

Foto: Claus Bjørn Larsen. North Media står bag Søndagsavisen.
Læs mere
Fold sammen
North Media opjusterer som forventet - flere opjusteringer på vej

I det netop aflagte regnskab for 3. kvartal opjusterer selskabet markant årets forventede driftsoverskud, som vi tidligere har forudset. Nu lyder ledelsens forventning på 30-40 mio. kr. for helåret i driftsoverskud, efter et realiseret driftsoverskud på 34 mio. kr. de første tre kvartaler.

Da 4. kvartal – i kraft af julesalget – er et af årets bedste kvartaler, bliver det meget vanskeligt for selskabet ikke at overgå den udmeldte forventning. Sidste år var driftsoverskuddet i årets sidste kvartal 24 mio. kr. Og vi venter i år et EBIT på 15-20 mio. kr. hvorved årets drift vil lande på ca. 50-60 mio. kr.

Vi bemærker, at onlineaktiviteten fortsat er et dybt hul i jorden med et driftsunderskud på over 20 mio. kr. i 2013. Positivt er det dog, at underskuddet er nedbragt betydeligt fra minus 40 mio. kr. sidste år.

Omkring distributionen af adresseløse reklamer har selskabet gang i en række aktiviteter, der uden tvivl vil styrke konkurrencepositionen. Usikkerhederne knytter sig til udviklingen i dansk økonomi og julesalget, samt til udviklingen i onlineaktiviteterne.

BioPorto venter forøget salg 1. halvår 2014

BioPorto har fremlagt regnskab for Q3 med en positiv melding for det kommende år: ”Det ventes at salget med en fokuseret indsats kan øges allerede i første halvår af 2014.

Inden for en kortere årrække ventes en væsentlig fremgang i salget af The NGAL Test™, primært gennem indgåelse af aftaler om licens og OEM, som i høj grad kan være medvirkende til at udbrede brugen af NGAL til diagnostik af akut nyreskade,” hedder det i regnskabet.

Videre hedder det, at ”Efter periodens udløb, d. 15. oktober 2013, foretog de europæiske patentmyndigheder (EPO) en behandling af ankesagen vedr. BioPortos NGAL cutoff-patent i Europa. EPO nåede ikke til en afgørelse og har nu indkaldt til mundtlig behandling af sagen den 1. april 2014.”

Selskabet havde ved udgangen af kvartalet en likvid beholdning på 47 mio. kr., hvilket burde kunne finansiere selskabets drift i mindst tre år ved uændret lav omsætning. Med andre ord er konkursrisikoen taget ud af aktien. Fundamentalt er casen uændret. Vindes patentsagen er potentialet på 2-3 års sigt meget stort, men risikoen omkring patentet er også stort.

Svækkelse forude i dansk økonomi rammer bankaktier

Vi har en lang periode været positiv omkring udviklingen i dansk økonomi. Men nu kommer der stadig flere signaler på, at tendensen er ændret til det negative. Da bankerne er nogle af de mest konjunkturfølsomme forretninger, kan det ikke undgå at påvirke dem negativt.

Denne udvikling sammenholdt med, at Q3-regnskaberne for de mindre og mellemstore banker har vist stigende udlånstab, gør, at vi nu reducerer eksponeringen mod bankaktier.

Konkret vil det betyde, at vi sælger bankaktierne i Pensionsporteføljen, nemlig Danske Bank og Vestjysk Bank, ligesom vi i den forløbne uge solgte BankNordik fra Basisporteføljen. De danske bankaktier er over en bred kam steget det seneste års tid. Vi vil gerne stille os lidt på sidelinjen for at se, hvor det nu går hen ad.

Dybt forvirrede aktiemarkeder

Efter overraskende stærke jobtal fredag fra USA, tordnede aktierne frem, men obligationsrenten steg også markant. Forvirringen er total.

For det første peger en række af de ledende indikatorer for amerikansk økonomi nu nedad, og det er efter vores vurdering også retningen på 3-6 måneders sigt. Det ændres ikke af et enkelt godt nøgletal for jobskabelsen. Over en bred kam er der negative signaler for de regionale erhvervstillidsindikatorer, og forbrugertilliden, hvor Gallup Economic Confidence og Michigan Sentiment nu for alvor begynder at pege nedad.

For det andet fik de gode jobtal obligationsrenten til at spurte i vejret: hvorfor? Fordi logikken nu er, at tapering, dvs. centralbankens opbremsning af de store månedlige obligationsopkøb, nu igen er rykket tættere på. Vi tror ikke på tapering lige foreløbig. Derfor tror vi også på fornyede fald i den lange rente. Men aktierne skal nok fortsætte opad en rum tid endnu, indtil ballonen springer. Og hvornår gør den det? Her er ethvert bud ligeså godt som andre bud. 

Læs hele artiklen i AktieUgebrevet - modtag AktieUgebrevet i 6 mdr. for kun 119,00 DKK pr. måned

Prøv AktieUgebrevets gratis nyhedsmail her