Kultursammenstød skaber forvirring om børsdebutant

Spears vil rejse 1 mia. kr. på børsen og investere i kapitalfonde. Men vil kapitalfondene tillade Spears at videregive fortrolige informationer via fondsbørsen?

Der er lagt op til et sammenstød mellem to forskellige former for ejerskab, når Speas, Scandinavian Private Equity AS, om ganske kort tid vil søge notering på Københavns Fondsbørs. Det lugter af et clash mellem det børsnoterede og så det private ejerskab, som det udøves af kapitalfondene.

Børsmarkedet er kendetegnet ved åbenhed, gennemsigtighed og store mængder af informationer fra selskaberne, så aktionærerne kan følge med i kvartal for kvartal, om virksomhederne udvikler sig i en positiv retning.

Kapitalfondene er kendt for at være mere lukkede omkring deres måde at drive de opkøbte porteføljeselskaber på. Kapitalfondene informerer efter sigende i rigt omfang deres investorer, som typisk er pensionskasser og velhavende privatpersoner, men det er fortrolige informationer, som investorerne skriver under på, ikke må videregives til offentligheden.

Dog er det fortsat muligt for menigmand at følge udviklingen i de opkøbte virksomheder, som stadigvæk skal indsende offentlige regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kollisionen opstår, når Speas som børsnoteret selskab skal informere sine aktionærer. Speas får som i investor i en kapitalfond, eksempelvis i EQT, informationer om udviklingen i de opkøbte virksomheder, men kan Speas så blot sende informationerne fra EQT videre til fondsbørsen, og dermed aktionærerne? Eller er det kun en lille del af den samlede mængde selskabsinformationer fra kapitalfonden, der må sendes videre til børsmarkedet?

"Det kan jeg ikke svare på, fordi jeg ikke kender til problemstillingen. Men den dag et børsnoteret selskab vil investere i os - og får lov til det - så må vi tage stilling til i hvilket omfang vores informationer til investorerne kan offentliggøres via børsen," siger Ole Andersen, partner i EQT og kendt som bl.a. manden bag EQT´s medejerskab i ISS.

I går var bestyrelsesformand i Speas, den tidligere Codan-topchef Jens Erik Christensen, særdeles forsigtig med at komme med et konkret bud på, hvordan denne konflikt skal løses. Han sagde endda, at det måske kunne betyde, at Speas kunne være begrænset i forhold til, hvor mange fonde selskabet kunne få adgang til.

Ole Andersen fra EQT siger, at når fonden i dag kommunikerer med sine investorer, så går de ud fra, at informationerne kun går til investorerne, altså er der ikke noget filter i forhold til, hvad EQT informerer om.

"Vores investorer er underlagt en fortrolighed, de skal holde tæt med det, de får at vide af os. Af bl.a. konkurrencemæssige årsager. Men i det øjeblik en af vores investorer er et børsnoteret selskab, så kunne det være hensigtsmæssigt at bruge et filter, så ikke alt kom ud. Men det er svært at sige, hvad man skal gøre, for vi kender ikke den konkrete problematik. Men der er klart nogle seriøse ting at diskutere," siger Ole Andersen til Business.dk.

Han er dog ikke sikker på, at der overhovedet er et problem. Han peger på, at hvis et børsnoteret selskab investerer i eksempelvis 10 fonde, så vil det børsnoterede selskab altså indirekte være medejer af måske 100 eller flere virksomheder. I den sammenhæng kunne man spørge, om det er relevant for aktionærerne at få detaljerede informationer om så mange enkelt-selskaber.

"Måske det vil være nok, hvis aktionærerne får informationer om, hvordan de enkelte fonde præsterer," siger Ole Andersen.

Det er muligvis vejen frem for et fremtidigt samarbejde, men skal den model fungere, så kræver det alligevel en helt anden grad af åbenhed fra kapitalfondenes side, der sjældent er interesserede i at informere om, hvilket afkast de enkelte fonde kan præstere.

Ole Andersen vurderer dog, at fondene vil være pragmatiske i forhold til at finde en løsning, hvis den får et børsnoteret selskab i ejerkredsen.

"De fleste vil være positive over for at få en professionel investor i ejerkredsen, da det vil være med til at afmystificere kapitalfondene, så man vil tænke sig godt om for at finde en løsning og måske også strække sig lidt," siger Ole Andersen.