Kriseramt vindselskab forgylder topfolk

Selskabet har planer om på trods af god forretningsskik og advarsler at give bestyrelsen optioner til at købe aktier for mere end 30 mio. kr. ud over lønnen.

Der blæser gode vinde i Danmark – de mere milde af slagsen rammer nu de seks bestyrelsesmedlemmer i det omstridte selskab Greentech, selv om det såkaldte Nørby-udvalg for coporate governance klart anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer som helhed ikke modtager optioner på samme måde som en direktion for ikke at svække den kontrollerende funktion over for direktionen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann
Den nyvalgte bestyrelse i det økonomisk trængte vindmølleselskab Greentech har god grund til at glæde sig.

En række af de største aktionærer i selskabet er nemlig blevet enige om inden længe at tildele de seks bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt på en generalforsamling i maj, optioner til at købe aktier for mere end 30 mio. kr.

Optionerne kommer oven i den normale hyre for at sidde i selskabets bestyrelse, og ifølge Business’ oplysninger er flere småaktionærer i selskabet en smule forundrede over, at et økonomisk trængt selskab vælger at bruge, hvad der svarer til tre procent af selskabets aktiekapital på at give bestyrelsen mulighed for at købe aktier.

Flere eksperter har nemlig gentagne gange advaret mod at tildele store aktieoptioner til bestyrelsen i en virksomhed, fordi det kan være med til at underminere den kontrollerede rolle, som bestyrelsen har over for virksomhedens daglige ledelse.

»Når et selskab giver sin bestyrelse en så stor portion optioner, kan det meget vel give en risiko for interessesammenfald mellem direktion og bestyrelse. Man sætter alt på et bræt, og set udefra må man betegne den store tildeling som Greentech har planer om som yderst usædvanlig,« siger professor i finansiering ved CBS Kenn Bech- mann.

Imod anbefalinger
Lars Nørby Johansen, som er formand for det såkaldte Nørby-udvalg, der står bag en række anbefalinger omkring corporate governance i børsnoterede selskaber generelt, understreger, at han ikke vil kommentere på Greentechs store tildeling af aktier til sin bestyrelse. Men han fastslår, at det er stik imod udvalget anbefalinger at tildele en bestyrelsesformand aktieoptioner.

»Vi anbefaler klart, at bestyrelsesmedlemmer som helhed ikke modtager optioner på samme måde som en direktion. Bestyrelsen skal have en kontrollerende funktion over for direktionen, og den rolle bliver svækket, hvis direktion og bestyrelse er omfattet af de samme incitamentsprogrammer,« siger han.

En af de investorer, der sidder på en mindre del af aktierne i Greentech, er LD, hvor Carsten Koch understreger, at foreningen ikke står bag den store aktiebonus i Greentech.

»Det er LDs principielle holdning, at bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke bør være omfattet af warrant- eller optionsprogrammer med mindre særlige forhold taler derfor« siger han og fortsætter:

»Vi har på et tidspunkt deltaget i nogle uformelle drøftelser omkring bestyrelsen i Greentech, men da vi var uenige om en række forhold, herunder bestyrelsens aflønning ønskede vi ikke længere af deltage i drøftelserne, og vi har ikke taget stilling til den nye bestyrelse i Greentech hverken med stemmer eller fuldmagt,« siger Carsten Koch.

Problematisk betaling
Aktieekspert Morten Langer fra Aktieugebrevet har længe fulgt Greentech-aktien, og set med hans øjne er det problematisk, at Greentech nu har planer om at give sin bestyrelse en så rundhåndet aktieaflønning på en ekstraordinær generalforsamling.

»Indtil videre har den nye bestyrelse ikke vist eller gjort noget, der skulle gøre den fortjent til en så stor betaling med aktier. Det er helt klart problematisk, for bestyrelsen belønnes uden reelt at have præsteret noget,« siger han.

I spidsen for Greentechs nye bestyrelse står den tidligere Vestas-direktør, Svend Sigaard, som sammen med vindmølleselskabets fem andre bestyrelsesmedlemmer blev indsat i midten af maj efter længere tids uro i firmaet.

Kaos i baglandet med storaktionæren Erik Damgaards økonomiske deroute kombineret med, at finanskrisen har gjort det svært at finde finansiering til vindprojekter, har placeret Greentech i en uholdbar situation. Røde tal på bundlinjen, manglende opbakning fra bankerne og en styrtdykkende aktiekurs, er derfor noget af det, selskabets nye bestyrelses primære opgave at finde en løsning på.

Derfor gik en række storaktionærer tidligere på året sammen om at vælge industrimanden Laurids Jessen som ny formand, men han trak senere sit kandidatur tilbage.

Storaktionær støtter
Til trods for kritikken fastholder Smallcap Danmark, der ejer over fem procent af aktierne i det nødlidende vindmøllefirma, at man ikke ser noget problem i at give Svend Sigaard og resten af Greentech-bestyrelsen en aktiebonus på over 30 mio. kr.

»Der kan være specielle tilfælde, hvor det giver mening at give bestyrelsen optioner. Og i Greentechs tilfælde lægger de navn til et selskab med et lidt blakket ry, så derfor mener jeg, det er på sin plads med den ordning,« siger direktør i Smallcap Danmark Jens Erik Høst, der understreger, at den børsnoterede investeringsvirksomhed som støtter princippet om god corporate governance.

»God selskabsledelse er en fin ting, men i virkelighedens verden kan man ikke bare lytte til et ekspertpanel og følge det i blinde. Der vil være tilfælde, som eksempelvis en turn-around, hvor det giver god mening at tildele optioner,« fremhæver han.