Kreditbanken nedjusterer efter turbulent 4. kvartal

Læs mere
Fold sammen
Kredtibanken nedjusterer forventningerne til 2008 efter at have opjusteret dem i august. Nivauet nu er dog under forventningeren ved indgangen til 2008.

- Udviklingen i rente-, aktie, - og valutamarkederne i 4. kvartal 2008 har påvirket Kreditbankens egenbeholdning af aktier og obligationer i negativ retning og har medført en forøget kreditrisiko på nogle af bankens erhvervsengagementer. Desuden forudses der tab på bankens andel af pengeinstitutternes garantistillelse over for Det Private Beredskab til afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Som følge heraf forventes bankens resultat før skat for 2008 at blive på 35-40 mio. kr., skriver banken.

Ved indgangen til 2008 ventede banken et resultat før skat på 40-50 mio. kr., og på baggrund af bl.a. et tilfredsstillende halvårsregnskab opjusteredes forventningen i august til et resultat før skat på 50-60 mio. kr.

Samtdig fremhæver banken, at Kreditbanken har balance mellem indlån og udlån pr. 31. december 2008, at banken venter en solvensprocent på 17,0-18,0 pr. 31. december 2008 mod 15,5 ved årets begyndelse, og at banken venter en "betydelig likviditetsoverdækning".

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )