Kraftigt fald i virksomhedshandler

Faldet i antallet af handler med danske virksomheder er accelereret gennem hele 2008. I første kvartal var nedgangen 1 pct. sammenlignet med første kvartal i 2007.

I andet kvartal gik det tilbage med 25 pct., i tredje kvartal 40 pct. og i fjerde kvartal 50 pct. Der er ingen udsigt til en øget aktivitet i år, skriver Børsen VækstDanmark.

»Der er ikke megen grund til at tro på ændringer i 2009. Det billede af transaktioner, vi har set i fjerde kvartal, tror jeg ikke, ændrer sig markant i år. Men bankpakken, der skal tilføre likviditet til markedet, kan selvfølgelig få en effekt,« konstaterer partner Per Høholt, Ernst & Young Transaction Advisory Service, som for dagbladet Børsen i det såkaldte transaktionsbarometer tegner et billede af markedet for køb og salg af virksomheder.

Per Høholt tilføjer, at det trods alt i 2008 ikke gik helt så galt, som barometret antydede ved udgangen af november. For en god måned siden kunne det se ud som om den negative udvikling i fjerde kvartal kunne ende med en tilbagegang på både 60 og 70 pct.

Det endte altså med »kun« en halvering i de sidste tre måneder af 2008 under ét - på trods af at flere transaktioner har måtte afbrydes som følge af for stor forskel i prisniveauet for henholdsvis køber og sælger, skriver Børsen VækstDanmark.

Handels-aktiviteten i fjor endte med et samlet antal registrerede transaktioner med danske virksomheder på 363 på det laveste niveau i de seks år, Ernst & Young har tal for. Med udgangspunkt i niveauet i 2003 endte 2008 i indeks 89 - mod indeks 126 i 2007.

Barometrets opgørelse af prisniveauet i de gennemførte virksomhedshandler bygger på udviklingen i en stor buket af børsnoterede aktier, da den slags data som oftest holdes hemmelig. Der vil derfor være en række knæk på kurven. Men tendensen er tydelig: Priserne er faldet yderligere i den sidste del af 2008.

Niveauet ved udgangen af december lå opgjort som indekstal med niveauet 31. december 2002 som basis næsten nede på halvdelen af niveauet et år tidligere. Nemlig på 110 - mod tæt ved 220 nytårsaften 2007. Og på seks år er prisniveauet altså bare løftet med 10 pct., skriver Børsen VækstDanmark.