Kostbar retssag afværget for Vestas

Der kommer ikke noget gruppesøgsmål fra belgiske Deminor mod Vestas i år. Alligevel risikerer Vestas en kostbar og frem for alt fuld offentlig granskning i 2013.

Foto: Kim Haugaard. ARKIVFOTO 2010
Læs mere
Fold sammen

Et europæisk gruppesøgsmål, der kunne have kostet Vestas et trecifret millionbeløb i erstatning, har tilsyneladende været for svært at løfte for sagsøgerne i denne omgang. Det belgiske rådgivningsfirma Deminor, der har undersøgt muligheden for et gruppesøgsmål mod Vestas på vegne af over 100 institutionelle investorer, fortæller til Berlingske Business, at man i samråd med sine klienter har valgt ikke at gå videre med et gruppesøgsmål.

»Vi har vurderet, at det ikke var den rigtige vej at gå med et gruppesøgsmål i 2012, og derfor er der ikke sendt nogen anmodning til domstolene. Jeg vil ikke sige noget om vores nærmere overvejelser, men jeg kan oplyse, at det er sket i fuld enighed med vores klienter. Vi har i stedet foreslået en granskning af Vestas og vil afvente resultatet fra generalforsamlingen,« siger Erik Borman, partner i Deminor.

Hvis Vestas’ aktionærer stemmer for en granskning, vil man afvente resultatet heraf, og muligheden for et gruppesøgsmål i 2014 er fortsat til stede, oplyser Erik Borman til Berlingske Business.

Ophobning af problemer

»Vi har vurderet, at vi står bedre ved at sikre os en grundig, uafhængig og offentlige granskning af Vestas. Vi har behov for at få svar på, hvordan Vestas’ ledelse har kunnet bringe selskabet i en situation, hvor man har tabt så stor en del af sin markedsværdi. Når vi har de svar, vil vi se på, hvordan vi bedst kan varetage vores klienters interesser. Om det bliver med et gruppesøgsmål eller ej, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt,« siger Erik Borman.

Deminors kritik af Vestas stammer i første omgang fra den regnskabsændring, som Vestas gennemførte i 2010. Ændringen kom som følge af, at Vestas måtte erkende, at selskabet skulle følge nye regnskabsregler, der havde været kendt siden juli 2009.

Deminor mener, at Vestas allerede i kvartalsrapporten fra oktober 2009 skulle have gjort investorerne opmærksom på konsekvensen af de nye regler. Dette skete dog først i oktober 2010, hvor Vestas tog en voldsom nedskrivning på de nye regler.

Siden da har en række andre kvalitetsproblemer, svigtende salgsprognoser og personsager ført til en lang række nedjusteringer fra Vestas, hvilket Deminor mener har medført, at investorerne har handlet Vestas-aktien under forkerte forudsætninger.

»Vestas har formøblet milliarder på sin markedsværdi. Investorerne har behov for at få svar på, hvordan det kan gå til. Hvorfor ændrede man ikke regnskabspraksis i tide? Hvad var den reelle grund til fyringen af tidligere finansdirektør Henrik Nørremark, og hvorfor har det været nødvendigt med en lang række nedjusteringer? Disse spørgsmål ønsker vi besvaret af en uafhængig instans, og vi ønsker fuld offentlighed om undersøgelsen,« siger Erik Borman.

Hurtig offentliggørelse

Deminor sendte forslaget om en granskning af Vestas til selskabet i fredags, men allerede i går valgte Vestas at offentliggøre forslaget. Ved samme lejlighed gjorde Vestas’ bestyrelse det klart, at man ikke støtter forslaget. Derfor anbefaler bestyrelsen, at generalforsamlingen nedstemmer granskningsforslaget.

»Sagerne, som Deminor ønsker belyst, er enten allerede blevet undersøgt af bestyrelsen, eller der er undersøgelser i gang. Vi ser ingen grund til at bruge bestyrelsens ressourcer og finansielle midler på en ekstra undersøgelse,« siger Lars Villadsen, IR-direktør i Vestas.

Han henviser blandt andet til Vestas’ tidligere oplysninger til markedet om kvalitetsproblemer med gearkasserne i selskabets V90-møller og om den kommende retssag om fyringen af tidligere finansdirektør Henrik Nørremark.

Deminor afviser dog, at interne undersøgelser er nok.

Erfaring med gruppesøgsmål

»Det afgørende for os er, at man får sagerne undersøgt uafhængigt, så der ikke kan stilles spørgsmål ved konklusionerne. Og for det andet er det afgørende, at konklusionerne bliver gjort offentligt tilgængelige for investorerne,« siger Erik Borman.

Deminor har tidligere med stort held kørt gruppesagsmål for vrede investorer. I 2010 indgik Deminor forlig med Citibank, der gav investorerne 750 millioner kroner i kompensation for tab i forbindelse med Lehman Brothers’ kollaps.

Hos en række danske Vestas-analytikere, som Berlingske Business har været i kontakt med, ser man da også med alvor på Deminors ønske om en granskning af Vestas. For selv om faren for et retsopgør i første omgang er drevet over for Vestas, kan en undersøgelse ifølge analytikerne gøre det endnu vanskeligere for Vestas at genoprette ro og tillid omkring selskabet.

Vestas’ aktionærer kan vedtage granskningen med almindeligt simpelt flertal.