Korr: Mondo: Nedjusterer kraftigt pga. investeringer

 

(Korr: Tidligere forventning rettet i andet afsnit fra minus til plus)

 

Softwarefirmaet Mondo foretager i forbindelse med halvårsregnskabet en kraftig nedjustering af forventningen til helårsresultatet. Selskabet har behov for 40-45 mio. kr. ekstra i kapital, og planlægger en kapitalforhøjelse i slutningen af året.

 

I første halvår fik selskabet et underskud på 9 mio. kr., hvilket førte til en nedjustering af helårsresultatet af primær drift til -9 mio. kr. fra et tidligere ventet plus på 5-7 mio.kr.

 

Nedjusteringen skyldes blandt andet tabsgivende kontrakter i forbindelse med købet af Aqcel, hvorpå Mondo har afholdt cirka 18.000 ikke-fakturerbare timer i første halvår af 2007.

 

# Halvårsregnskab - Mondo:

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 43,7 26,8

 

EBITDA: -7,0 2,4

 

Res. før skat: -9,6 0,5

 

Nettoresultat: -7,2 0,4

 

Egenkapital: 31,1 9,8

 

Balance: 181,1 35,3

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )