Kompan betaler udbytte trods stort underskud

Læs mere
Fold sammen
Årsregnskabet fra Kompan synes lige så svingende, som nogle af de legeredskaber, den midtfynske koncern lever af at producerer.Sidste

år blev resultatet et underskud på 26,5 mio. kr. før skat mod et overskud året før på 40,6 mio.

kr. Og for indeværende år venter koncernen, at før-skat resultatet er vippet tilbage til et overskud - nu på

55-65 mio. kr.

Omstruktureringer

Forklaringen på den svingende resultatudvikling findes i de omstruktureringer, koncernen

gennemførte i 2003, og som bl.a. medførte nedlæggelse af produktionen i USA, hvorefter Kompan kun har salgsselskaber i

USA. Dertil kom personalereduktioner i Danmark.Omstruktureringerne medførte engangsomkostninger sidste år på

49 mio kr - især til fratrædelsesomkostninger, som belaster 2003 regnskabet, mens gevinsten ved omkostningsreduktionen

først vil mærkes i 2004-regnskabet.Koncernens omsætningen steg fra 678 mio. kr. i 2002 til 701 mio. kr. i 2003,

og driftsresultatet før afskrivninger, finansposter og - vel at mærke - restruktureringsomkostninger faldt fra 86,3 mio.

kr. til 73,3 mio. kr.Kompan havde på forhånd varslet en omsætning på 680-720 mio. kr. og et overskud

før bl.a. restrukturering på 75 mio. kr. For 2004 ventes en omsætning på 660-700 mio. kr.

Problemer

i USA
Det noteres, at omsætningsstigning på 2 pct. ville have været på 7 pct. opgjort i lokal valuta.Det

amerikanske marked har belastet driftsresultat, og dertil kommer skrappere afskrivningsprincipper, der gav engangsafskrivninger på

7,4 mio. kr. i første kvartal sidste år.Bestyrelsen foreslår et udbytte på 20 kr. mod et udbytte sidste

år på 25 kr.Koncernens udbyttepolitik er, at der udloddes 40-50 pct. af årets resultat.Når den

politik fraviges for udbyttet for 2003, skyldes det forventningerne om en forbedring af det i forvejen positive cashflow.I

2004 ventes et cashflow fra driften på mindst 100 mio. kr.