Klimaet får stadig større indflydelse på investeringer

Rationelle investorer tager højde for, hvordan klimaforandringer kan påvirke deres portefølje.

Isbjergene smelter – og uanset om man tror på, at klimaforandringer er menneskeskabte eller ej, er der mange politiske klimafaktorer, som kan påvirke investeringer, advarer Morningstar. Arkivfoto: Michael Bothager Fold sammen
Læs mere

Mange kapitalforvaltere i dag – hvis ikke dem alle – følger med i klimaforandringerne. Nogle mere end andre, og mens man kan argumentere for, at bevågenheden skyldes større efterspørgsel og pres fra store institutionelle investorer som pensionskasser, investeringsforeninger m.m., handler det nok i lige så høj grad om risiko­styring.

Der er næppe en kapitalforvalter, stor som lille, som vil vove påstanden, at risici forbundet med klimaforandringerne ikke er reelle. Selv hvis de, som forvalter porteføljerne, er uenige i de videnskabelige belæg for den menneskeskabte globale opvarmning, vil de stadig være tvunget til at håndtere de åbenlyse konsekvenser,som f.eks. CO2-reduktion og udledning samt klimamålene fra Paris-aftalen kan have for porteføljerne.

I det lys virker det irrationelt, hvis man som investor ønsker, at porteføljeforvaltere af ens investeringer helt skal se bort fra klimarelaterede risici. Det er langt mere rationelt at tage hånd om klimaforandringerne, og gør man det, betyder det ikke, at forvalterne uden videre skal afvikle alle investeringer i fossilt brændstof og i stedet investere i vedvarende energi eller eldrevne biler. Mange forvaltere vil sandsynligvis konkludere, at der kun er ubetydelige klimarelaterede risici i porteføljen, og derfor vil kun nogle få – om nogen –­ justeringer i porteføljer være ­nødvendige. Budskabet er, at de adresserer risikoen, akkurat som man bør forvente af dem.

Det kan imidlertid være en vanskelig sag at vurdere betydningen af klimarisici for en virksomhed, industri eller branche, og det er langt fra lettere at forudsige tidsrammen. I det lys er klimaforandringerne og forbundne risici nyt og ukendt farvand for mange. Virksomhederne selv kæmper med at få overblik over egen eksponering over for klimaforandringerne. Store kapital­forvaltere som BlackRock og State Street Global Advisors er begyndt at påpege betydningen af virksomhedernes bestyrelsers fokusering på klimaforandringer i deres kommunikation og udvikling af redskaber til håndtering af og tilsyn med væsentlige klimarisici.

Passive investorer kan fristes til at tro, at de ikke behøver at bekymre sig om nogle af disse forhold alene af den grund, at de kun ejer en lille andel af hele markedet. Men det er netop årsagen til, at BlackRock og SSGA er bekymrede. På grund af deres massive andel af passive investeringsprodukter er de udsat for langsigtede systemiske risici og kan ikke bare uden videre sælge enkelte virksomheder.

Morningstar Sustainability Ratingen er et værktøj for investorerne til at evaluere, i hvilket omfang virksomhederne i en given fond indarbejder miljø, sociale, og ledelsesmæssige risici i deres forretningsmodel og processor. De benævnes og karakteriseres ofte blot som ESG-risici, selv om de også giver muligheder, der ikke nødvendigvis kan udledes af en traditionel økonomisk vurdering af virksomheden.

»E« dækker over miljø, herunder klimaforandringer omfatter også andre elementer såsom energieffektivitet, affaldshåndtering, forurening og udnyttelse af naturressourcer. Virksomheder involveret i alvorlige miljømæssige kontroverser straffes i ratingen.

Morningstar i USA har foretaget en vurdering af amerikanske fonde baseret på deres Sustainability Rating og fandt, at højere ratings var forbundet med lavere risiko og højere kvalitet i fondene. Bl.a. viste analysen, at amerikanske large cap-fonde med relativt højere Sustainability Rating havde betydeligt lavere standardafvigelse og Morningstar risikoscore. Begge nøgletal er udtryk for risikoen i en fond, hvor sidstnævnte straffer risiko i nedadgående scenarier hårdere end i stigende markeder.

Sustainability Ratingen er tilgængelig på bl.a. Morningstar.dk for alle ratede fonde. Ratingen er et vigtigt step henimod større gennemsigtighed for investorer til at vurdere og evaluere fonde ud fra deres etiske investeringsprincipper. Investorer kan blandt andet anvende ratingen til at vurdere, hvor godt en fond klarer sig på ESG-området i forhold til andre fonde fra samme Morningstar-kategori. Ratingen kan benyttes til at vurdere graden af ESG i fonde i porteføljen eller potentielle nye investeringer. Eller til at vurdere i hvilket omfang særlige etiske fonde – såkaldte SRI-fonde – lever op til deres investeringsmandat.

Den giver med andre ord indsigt i, hvordan fonde håndterer grundlæggende etiske og ansvarlige overvejelser i investeringsprocessen.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, CIPM, er chefanalytiker hos Morningstar.