Kig på solide selskaber uden for søgelyset

Det har for mange selskaber vist sig, at lånefinansieret vækst ikke længere er vejen frem til en forgyldt fremtid. Gæld er derimod en møllesten om halsen på mange.

Læs mere
Fold sammen

Ugens aktie: Med højkonjunkturens afslutning er der pludselig en række selskaber, som må konstatere, at lånefinansieret vækst ikke længere er vejen til en forgyldt fremtid. For en række selskaber viste den store rentebærende gæld sig tværtimod at blive en møllesten om halsen, som i værste fald kan koste selskabet livet.

Nu hvor glansen er gået af vækstkometerne begynder det at blive interessant at se nærmere på de »kedelige« selskaber, som holdt fast i de gammeldags dyder med hensyn til forholdet mellem egne og andres penge.

De selskaber, som insisterede på at have en solid ballast at stå imod med, når tiderne skiftede, og som derfor ikke benyttede sig af mulighederne for store lån til vækst.

Interessant styrke

Når disse selskaber begynder at blive interessante, skyldes det, at de kursmæssigt blev trukket med ned af aktiemarkedets generelle fald under skiftet fra højkonjunktur til lavkonjunktur.

De dramatiske kursfald skyldes dels udsigterne til en lavere indtjening i selskaberne de kommende år, men også til en vis grad frygt for selskabernes overlevelse.

Denne frygt er helt reel, og derfor er det også naturligt, at aktiemarkedet indregner en høj risikopræmie i aktiekurserne. Men når det sker helt generelt, medfører det, at nogle selskaber bliver pålagt en rabat, som ikke står i et rimeligt forhold til deres risiko.

I selskaber med en høj rentebærende gæld og en meget lille egenkapital til at stå imod med, risikerer kortsigtede beslutninger til sikring af kreditorernes tilgodehavender at gå forud for de bedste langsigtede beslutninger for selskabet.

Det bedste udgangspunkt for fremtidig succes har derfor de solide selskaber med den finansielle styrke til at træffe langsigtede beslutninger og mulighed for at udnytte svagheden hos de gældsatte konkurrenter, som balancerer på kanten af afgrunden.

I denne uge har vi valgt tre sådanne selskaber, som hører til kategorien forholdsvis illikvide aktier, og derfor normalt ikke bliver behandlet ofte.

De tre valgte selskaber er repræsentanter for små upåagtede selskaber med en soliditetsgrad på mere end 70, som bør være i stand til at klare sig gennem krisen uden større problemer. Det giver nogle interessante perspektiver på længere sigt, og det er næppe tilfældigt, at de danske fonde som eksempelvis ATP ofte er storaktionærer i sådanne små selskaber.

RIAS

RIAS er en ledende distributør af plasthalvfabrikata til industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt den offentlige sektor i Skandinavien. Selskabets aktiekurs toppede i 755 i maj 2006, og nåede i december 2008 sin foreløbige bund i 255.

RIAS har ambitioner om vækst, men i modsætning til en række andre selskaber er RIAS’ vækst sket i et tempo, som de finansielle rammer har kunnet bære.

Man overtog i 2008 Nordisk Plast, hvilket resulterede i en reduktion af de likvide beholdninger. Med en positiv pengestrøm fra driften og en soliditetsgrad på 73 i det seneste halvårsregnskab er der dog på ingen måde tale om et køb, som har bragt selskabets overlevelse i tvivl.

RIAS er en del af Thyssen Röhm Kunststoffe GmbH, og aktien omsættes for cirka 10.000 kr. om dagen.

Dantax

Dantax’ forretningsområder er en underlig kombination af flydrift i Nordic Air A/S og produktion af Radio/TV-udstyr. Begge områder er konjunkturfølsomme, og kursen på Dantax’ aktier faldt sammen med resten af aktiemarkedet fra 278,5 til 70. I selskabets seneste kvartalsmeddelelse forventes et underskud i indeværende regnskabsår på fem-seks mio. kr. efter skat.

Dantax har næppe nået bunden med hensyn til pres mod indtjeningen, men spørgsmålet er, om ikke markedet allerede har indregnet alle fremtidige dårligdomme i en aktiekurs, som ved den seneste kvartalsmeddelelse var 80 mod en indre værdi pr. aktie på 199.

Selskabet havde en positiv pengestrøm fra driften i første halvår af 2008/09 og en soliditetsgrad på 71. Aktien omsættes for cirka 30.000 kr. om dagen.

Roblon

Roblon breder sig også over mere end ét forretningsområde, idet man opererer med tre divisioner (kabelmaskiner, lyssystemer og fiberoptiske kabler).

Ligesom de to ovenfor nævnte aktier er Roblon også karakteriseret ved en særdeles høj soliditetsgrad på ikke mindre end 85, hvilket må være noget nær dansk rekord for et børsnoteret selskab. Pengestrømmen fra driften har de seneste fem år svinget mellem 12,5 og 32,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til en omsætning i 2007/2008 på 251,9 mio. kr.

For 2008/09 nedjusterede man i halvårsregnskabet den 16. juni forventningerne om et resultat før skat på 18 - 23 mio. kr. til 14 - 18 mio. kr., og omsætningen forventes nu at blive cirka 195 mio. kr. mod tidligere forventet 210-220 mio. kr.

Med en soliditetsgrad på 84,5 i det netop aflagte halvårsregnskab ændrer denne nedjustering dog ikke på Roblons status som et særdeles velpolstret selskab.

Kursfaldet i Roblon til den foreløbige bund har ”kun” været på 60 procent (fra 1150 til 475) i en aktie, som omsættes for cirka 63.000 kr. om dagen.

www.aktieugebrevet.dk