Keops-køber kan ikke garantere børsnotering

Det islandske ejendomsselskab Stodir kan ikke garantere de Keops-aktionærer, der måtte vælge at modtage Stodir-aktier i stedet for en kontantbetaling for deres aktier i Stodir, at en børsnotering af Stodir rent faktisk gennemføres.

- Det er Stodirs hensigt at få sine aktier børsnoteret inden ti måneder efter offentliggørelsen af dette tilbudsdokument, og Stodir foretager på nuværende tidspunkt indledende undersøgelser i den henseende. Der kan dog ikke afgives nogen garanti over for de Keops-aktionærer, der accepterer dette købstilbud mod betaling i nye Stodir-aktier om, at Stodir vil blive børsnoteret, hedder det i købstilbuddet fra Stodir.

Stodir har tilbudt Keops-aktionærerne, at de frem til udgangen af august kan få ombyttet deres aktier til enten 24 kr. kontant pr. aktier eller 19,23139 nye Stodir-aktier pr. Keops-aktie. Hvis man kun ejer én Keops aktie, vil antallet af Stodir-aktier, man kan få, blive rundet op til 20 styk.

Hvis det lykkes at gennemføre købet af Keops, vil Stodir sælge nogle af Keops' aktiviteter. Selskabet har fået en option på at sælge Keops Development for 225 mio. kr. til de to nuværende storaktionærer i Keops - Fons og Baugur - eller et joint venture selskab, som de to til sammen ejer mere end 50 pct. af. Optionen løber frem til udgangen af i år.

- Stodir vil desuden overveje at reducere Keops' aktiepost på 19,12 pct. i Capinordic, hvilket er i overensstemmelse med Keops-ledelsens strategi om at styrke fokus på selskabets kernevirksomhed, hvilket fuldt ud støttes af Stodir, fremgår det af tilbudsdokumentet.

Stodir påpeger endvidere, at det lægger stor vægt på at bevare kontinuiteten for Keops' ledelse, som betragtes som et centralt element i dets investeringsstrategi, hvortil kommer at medarbejderne er selskabets mest værdifulde aktiver. Der er derfor ikke planer om at fyre folk i Keops efter overtagelsen.

Stodir ejer i øjeblikket ingen aktier i Keops, men har på forhånd indgået aftale med to storaktionærer i Keops om aktieovertagelse. Det er Fons Eignarhaldsfelaf og Baugur, der har forpligtet sig til at acceptere Stodirs tilbud, idet de vil ombytte deres Keops-aktier med Stodir-aktier. De ejer henholdsvis 31,79 pct. og repræsenterer 30,28 pct. af aktier og stemmer i Keops eksklusive egne aktier, men inklusive aktieoptioner.

RB-Børsen