Keops har ikke overbevist Nordea

Nordea er fortsat skeptisk over for ejendomskoncernen Keops. Tirsdag kom det reviderede årsregnskab fra ejendomskoncernen, og det bekræftede de tidligere oplysninger om et overskud før skat på 873 mio. kr.

Offentliggørelsen kom oven på flere dages usikkerhed om, hvorvidt selskabet ville reducere de tidligere annoncerede værdireguleringer på ejendomme.

Michael West Hybholt og Carsten Warren Petersen føler sig dog ikke overbevist af Keops.

- Vi fastholder vores salgs-anbefaling af Keops, selvom det reviderede regnskab for 2005/06 var på linie med de foreløbige tal.

Den nye ledelse gør helt klart en stærk indsats for at forbedre de interne proceducerer og reorganisere aktiviteterne, skriver de to analytikere.

De mener, at Keops er særdeles følsom over for udsving i de

svenske ejendomspriser, og derfor er den nuværende værdi af Keops for høj.

Ganske usædvanligt afleverede Keops et urevideret regnskab for 2005/06 i december. Regnskabet indeholdt blandt andet en opskrivning af det usolgte indkøbsprojekt Galleri K, og siden har blandt andet Nordea skabt usikkerhed om, hvorvidt opskrivningen ville blive godkendt af revisionen. Derfor offentliggjorde Keops tirsdag et revideret regnskab.

Samtidig med offentliggørelsen af årsregnskabet meddelte Keops, at endnu en mand med ISS-baggrund er trådt ind på direktionsgangen i Keops. Det drejer sig om Michael Rosenvold, der får titel af koncernfinansdirektør. Såvel vicekoncernchef Karsten Poulsen som Eric Rylberg, der vil assistere direktionen i Keops, har i forvejen en baggrund i ISS.

- Keops ser nu ud til at være bedre organiseret takket være en styrkelse af ledelsen, men vi mangler argumenter for at ændre vores værdiansættelse og derfor fastholder vi vores 12-måneders kursmål på 15,6 kr. pr. aktie.

Keops-aktierne blev onsdag eftermiddag handlet 6,25 pct.

højere til 22,1 kr. pr. aktie.

RB-Børsen