Keops har igen problemer med at betale renter

Det islandsk ejede ejendomsselskab, Landic, har igen problemer med at betale renter på en serie ejendomsobligationer, som har været med til at finansiere det tidligere Keops ejedomsopkøb.

Denne gang drejer det sig om renterne på obligationsserien Keops EjendomsObligationer VIII, som der er udstedt for 410 mio. kr. af.

"Selskabets senior långiver har givet meddelelse til selskabet om enmisligholdelse under senior låneaftalen, idet selskabet ikke overholder vilkåret om forholdet mellem lånet og værdien af ejendomsporteføljen. På den baggrund har senior långiver afvist at frigive tilstrækkelig likviditet fra Landic VIII-koncernens konti til at betale renterne på terminsdagen," skriver Landic i en meddelelse til fondsbørsen.

Landic oplyser, at selskabet er i dialog med senior långiver med henblik på at finde en løsning.

Landic overtog ejendomsselskabet Keops for et par år siden.