Keops fik markant fremgang

Læs mere
Fold sammen
Alle tre divisioner i Keops-koncernen bidrog til fremgangen i regnskabsåret 2003/04. Bestyrelsen betegner resultatet som "tilfredsstillende" og foreslår, at udbytteprocenten fordobles.

I 2003/04 fik ejendomsudviklingsselskabet et overskud før skat på 108 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 23 mio. kr. året før. Omsætningen lå derimod uændret på 820 mio. kr. Resultatet får bestyrelsen til at foreslå, at udbytteprocenten hæves fra 5 pct. sidste år til 10 pct. i år.

- Årets resultat er opnået med positive bidrag fra alle tre forretningsområder, hvor Keops EjendomsHolding er kommet ud over etableringsfasen, og Keops InvestorPartner har haft en overordentlig positiv udvikling. Keops Development bidrager med 70 pct. af det samlede resultat, står der i årsrapporten.

For 2004/05 venter Keops fortsat et overskud på 140-160 mio. kr. før skat og før værdireguleringer af investeringsejendomme.

Keops Development, der er det største forretningsområde, gav i 2003/04 et overskud på 76 mio. kr., mens der i fjor blot var tale om et overskud på 9 mio. kr. Udviklingen ventes at fortsætte, og for 2004/05 venter ledelsen "et endnu bedre resultat". Alligevel ventes aktivitetsniveauet i Keops Development at ligge på niveau med 2004/05, og ledelsen bemærker, at en række erhvervsejendomme er fuldt udlejet, samt at der pågår forhandlinger om salg af flere ejendomme.

Den anden division, Keops Investorpartner, fik i 2003/04 vendt sit underskud til et overskud. Overskuddet blev på godt 4 mio. kr. mod et underskud på små 21 mio. kr. året forinden. Ledelsen anfører, at de organisatoriske tiltag, der blev iværksat i 2003/04 har båret frugt. For det kommende regnskabsår venter Keops et forbedret resultat, da medarbejderne er motiverede og flere "nye og attraktive" K/S-projekter er ved at blive lanceret.

Den sidste division er den nye Keops EjendomsHolding, der gav et overskud før skat på næsten 28 mio. kr., hvilket dog er skabt ved en positiv værdiregulering af investeringsejendomme og tilhørende gæld på små 31 mio. kr. Keops-ledelsen venter, at ejendomsholding i 2004/05 kan udvikle et omfang af projekter, der "væsentligt" overgår niveauet i 2003/04. RB-Børsen

Årsregnskab 2003/04 - Keops:

Mio. kr. 2003/04 2002/03

Omsætning: 820 820

Res. før skat:: 108 23

Nettoresultat: 77 13

Udbytte: 10% 5%