Keops' bestyrelse anbefaler tilbud

Bestyrelsen for Keops anbefaler aktionærerne i selskabet at tage mod det kontante tilbud fra Stodir på 24 kr. pr. Keops-aktie.

Bestyrelsen tager til gengæld ikke stilling til, hvorvidt aktionærerne skal acceptere at få Stodir-aktier i stedet for deres Keops-aktier. Det fremgår af bestyrelsens redegørelse i forbindelse med købstilbuddet fra Stodir, som officielt blev fremsat fredag.

- Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at udtale sig om Stodirs tilbud om vederlæggelse i 19,23139 stk. Stodir aktier pr. Keops- aktie, idet bestyrelsen ikke har haft grundlag for at vurdere værdien af Stodirs aktier, hedder det i bestyrelsens konklusion.

Til at vurdere værdien af Stodir, som er et privatejet selskab, har bestyrelsen fået en udtalelse (fairness opinion) fra Glitnir Banki. Banken har opgjort en værdi på 14 islandske kroner (ca. 1,2 kr.) pr. Stodir-aktie set ud fra et finansielt synspunkt og ud fra "visse antagelser om Stodirs aktiviteter og en række komponenter heri.

Opgørelsen er brugt af Stodir til at opgøre det modsvarende antal Stodir-aktier til det kontante tilbud.

Herudover har bestyrelsen stort set intet gjort for at vurdere værdien af Stodir, ligesom en række oplysninger i tilbudsdokumentet ikke er efterprøvet.

- Bestyrelsen har heller ikke foretaget en vurdering af, om alle relevante risici er oplyst, men bestyrelsen opfordrer alle aktionærer, der overvejer at acceptere tilbuddet mod vederlæggelse i nye aktier i Stodir, til grundigt at vurdere disse forud for en beslutning om accept af tilbuddet, påpeges det.

Til at vurdere det kontante købstilbud har Keops-bestyrelsen fået en udtalelse (fairness opinion) fra Carnegie Bank. Det fremgår af den, at banken finder det kontante tilbud på 24 kr. som fair ud fra et finansielt synspunkt.

RB-Børsen