Kæmpe eksportpotentiale for danske virksomheder i USA

USA, der er Danmarks vigtigste eksportmarked uden for EU, kan blive et markant større marked, hvis handelsbarriererne mellem USA og EU blev nedbrudt. Dansk Industri håber, at den tyske kansler, som formand for EU, får held til at lette handelen på tværs af Atlanten.

Selv om den danske eksport til USA er mere end tredoblet i løbet af de seneste ti år, mener Dansk Industri, at eksporten kan øges med yderligere 20 pct. eller syv milliarder kr., hvis de indirekte amerikanske handelsbarrierer blev slækket.

»Vi har en erhvervsstruktur i Danmark med mange små og mellemstore virksomheder, som er superdygtige og konkurrencedygtige, men som nemt bliver bremset, hvis der er indirekte handelsbarrierer. Det kan være noget teknologi, der i EU er godkendt efter alle kunstens regler, men som i USA bliver mødt med helt andre standarder, som kræver, at produkterne også godkendes der. Det er enormt tidskrævende og kræver masser af personaleressourcer, og det er voldsomt dyrt. Hvis man bare kunne nå længere med at anerkende hinandens standarder, så ville man kunne vinde rigtig meget,« siger chefkonsulent Peter Thagesen fra Dansk Industri.

Bedre vilkår

Brancheorganisationen øjner imidlertid nu en chance for bedre samhandelsvilkår mellem EU og USA i fremtiden, efter at den tyske kansler Angela Merkel har sat sig i EUs formandsstol og gjort øget samhandel med USA til en mærkesag. Og især de tyske erhvervsorganisationer presser på for en transatlantisk handelsaftale, som altså også vil være til gavn for dansk eksport.

»Der er færre og færre, som har afgørende tillid til, at WTO kan levere den markedsadgang, man har brug for, og derfor er der også i de store europæiske erhvervsorganisationer større og større interesse for at lave en transatlantisk markedsplads med amerikanerne,« siger Peter Thagesen.

Han advarer imidlertid imod at være alt for optimistisk. For det står hen i det uvisse, om amerikanerne også er med på ideen.

»Vi må erkende, at efter det sidste amerikanske midtvejsvalg i november, har Kongressen fået en sammensætning, som internationale iagttagere anser for at være lidt mere protektionistisk. Endvidere kan ideen om en transatlantisk markedsplads falde sværere for amerikanerne end for europæerne. I EU har vi tradition for at søge konsensus blandt mange lande, hvor amerikanerne nok i højere grad er vant til bare at gøre det på deres måde,« siger Peter Thagesen.

Øget samhandel

Alligevel mener han, at der er gode grunde til at satse påøget samhandel med USA, selv om andre markeder buldrer frem.

»Der er en tendens til, at vi fokuserer lidt for meget på vækstmarkeder som Kina, Indien og Brasilien. Der er heller ingen tvivl om, at de får større og støre økonomisk betydning. Men det bør ikke få os til at glemme, at USA lige nu og her er et gigantisk marked med rigtig mange købedygtige forbrugere,« siger Peter Thagesen.

I kroner og øre har USA været verdens hurtigst voksende økonomi siden 1995, selv om vækstraterne kun har været en tredjedel af Kinas.

Men i år ventes amerikanernes internationale købekraft at vokse med næsten 700 milliarder dollar, hvilket vil være dobbelt så meget som i Kina, fremgår det af en analyse, som Dansik Industri i morgen offentliggør i DI Indsigt.

Stor opfindsomhed

Den stærke danske eksportfremgang viser, at danske virksomheder i høj grad er opmærksomme på det store amerikanske marked. Men dertil kommer, at danske virksomheder i vid udstrækning har etableret datterselskaber i USA, for blandt andet at komme uden om nogle af de indirekte handelsbarrierer. Og deres omsætning i USA er tilsammen større end den danske eksport til USA.

Nyt kontor i New York

For at støtte danske virksomheder, der ønsker at forsøge sig på det amerikanske marked, har Dansk Industri nu oprettet et kontor i New York, som skal hjælpe organisationens medlemsvirksomheder med at komme godt fra start.

Adskillige små og store danske virksomheder har således gennem årene brændt nallerne på at gøre forretning i USA. Ikke mindst fordi de har fejltolket markedet.

»For mange har det været rigtig, rigtig dyrt at forsøge sig i USA. Mange danske har en forventning om, at USA minder meget om os selv kulturelt. Men der er nogle store kulturelle forskelle, som kommer bag på folk,« siger Business Development Consultant Mikael Hougs, som Dansk Industri nu sender ud som leder på organisationens nye kontor i New York.

»Det er vigtigt, at man forbereder sig og har et langsigtet fokus og et produkt med nogle unikke produktparametre, for man kan ikke gå ind i priskonkurrence i USA. De er verdensmestre i at få lavet tingene billigt rundt omkring. Og så kræver det, at man har fokus på markedet, for det er ikke noget man bare lige gør med den ene hånd.«

Det er meningen, at Dansk Industris kontor i USA sammen med virksomheden forbereder et projektforløb, hvor spørgsmål som konkurrencesituation, markedspotentiale, juridiske problemstillinger, lokalisering, afsætningskanaler afklares.

Endvidere vil Dansk Industri hjælpe med at finde kunder, distributører, partnere eller fremtidige medarbejdere.

Virksomhederne kan få egen adresse og telefonnummer i New York, så de er lokalt repræsenteret uden i første omgang at skulle investere i deres egen etablering.