Kæmp ikke mod centralbanken - renten kommer ned

Som investor gør man ifølge Nordea klogt i at lytte til den amerikanske centralbank og følge det gamle råd fra Wall Street: »Don't fight the Fed.«

Ham her skal man ikke komme op at slås med: Ifølge Nordea vil Ben Bernanke og Federal Reserve vinde armlægningen med markederne om renten. Fold sammen
Læs mere
Foto: JASON REED

Det konstaterer seniorstrateg Henrik Drusebjerg fra Nordea i en kommentar.

»Obligationsrenterne er steget markant på det seneste på trods af centralbankernes løfter om at holde dem i bund. Men investorerne gør klogt i at huske på, at den amerikanske centralbank altid vinder til sidst,« skriver han.

Den lærdom ser markederne dog ud til at have glemt i øjeblikket.

Rentestigningerne betyder blandt andet, at der nu allerede er indregnet renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank i 2014.

»Det, mener vi, er yderst usandsynligt, da de svage europæiske økonomier snarere vil udløse en sænkning af renten,« vurderer Henrik Drusebjerg.

Han erkender, at væksten er stærkere i USA end i Europa, men vurderer, at det stadig ikke er nok til at forklare den kraftige stigning i renterne.

»Federal Reserve har nemlig lovet at holde renterne lave, indtil arbejdsløsheden er reduceret til 6,5 pct., og med den nuværende jobskabelse, så sker det ikke lige foreløbig. Da inflationen samtidig er rekordlav, er der umiddelbart ikke nogen grund til at tro, at centralbankchef Ben Bernanke skulle begynde hæve renten før tid. Det er faktisk mere sandsynligt, at målet for arbejdsløsheden bliver sat endnu lavere,« lyder det fra Nordea-strategen.

Han anbefaler, at man som investor bør stole på centralbankerne - både Fed og ECB - der begge har lovet lave renter.

»Det betyder, at renterne på kort sigt skal en smule ned, hvilket umiddelbart vil være positivt for især obligationsmarkedet,« konkluderer han, men hvornår det sker tør han ikke sige:

»Det afhænger af, hvor længe markedernes mistro varer ved.«

Onsdag er der møde i den amerikanske centralbank, og det bliver interessant at se, om det her lykkes Bernanke at få vendt stemningen.

Rentestigningerne begyndte, da Bernanke i maj signalerede, at centralbanken snart ville begynde at skrue ned for sine opkøb af obligationer.

»Og Bernankes opgave er fortsat at få talt markedet til ro, så der ikke opstår panik, når den gradvise nedtrapning af opkøbene efter alt at dømme snart begynder,« slutter Henrik Drusebjerg.