Jyske Banks bud nummer 5

Virksomheden er for alvor ved at bide sig fast blandt de tunge i Danmark, hvor topchefen Thomas Hofman-Bang taler markedets sprog og hele tiden løfter overliggeren.

NKT Holding

”Den primære årsag til vores Køb-anbefaling er forventningen om fortsat meget stærke markedsforhold for NKT Cables’ energikabler, primært drevet af et stærkt sektoropsving inden for mellem- og især højspændingsområdet. Opsvinget bygger på betydelige investeringer blandt elselskaberne i udbygning og vedligeholdelse af eksisterende elnet i Europa samt erstatning af luftledninger med jordkabler.

Den seneste melding om kapacitetsudvidelser i Tyskland understøtter vores forventninger. I Nilfisk-Advance forventer vi noget lavere organisk vækst, men effektiviseringer i driften vil fortsat hæve indtjeningsevnen. I 51%-ejede NKT Flexibles er der sikret fuld kapacitetsudnyttelse i 2007 og 2008, og vi forventer derfor et højt indtjeningsniveau, som er drevet af stærk efterspørgsel efter fleksible offshore rørledninger i olie- og gasudvindingsindustrien.

Foruden de generelt stærke markedsforhold blandt NKT Holdings virksomheder er aktien attraktiv p.g.a. en løbende optimering af kapitalstrukturen i retning af mere gæld samt et fortsat højt udbytte og eventuelt aktietilbagekøb. Yderligere værdiskabende opkøb inden for Nilfisk-Advance og NKT Cables vil også bidrage positivt.