Jyske Banks bud nummer 3

Der er blandt bankernes analytikere en bred tiltro til Stine Bosse og TrygVesta i 2008.

TrygVesta

”TrygVestas 2008 står i den gode indtjenings tegn med loyale kunder på de etablerede markeder og stor vækst på de nye markeder. TrygVesta iværksætter aktietilbagekøbsprogram, og aktiekursen forventes at stige kraftigt.

TrygVesta har på hovedmarkederne i Danmark og Norge gennemført en omlægning af prispolitikken i retning af mikrotarifering og fokus på øget kundeloyalitet. Omlægningen gav i første omgang anledning til et midlertidigt fald i præmieindtægterne, mens strategien fremadrettet sikrer højere rentabilitet på de enkelte kundesegmenter og gode muligheder for vækst.

I Finland og Sverige oplever TrygVesta voldsom vækst bl.a. som følge af et strategisk samarbejde med Nordea. De nye markeder forventes i løbet af få år, at bidrage til selskabets samlede indtjening i et væsentligt omfang. TrygVesta er i besiddelse af en effektiv forretningsmodel og er stærkt positioneret på det nordiske marked”.