Jyske Bank: SDO'er kan forvride konkurrencen - direktør

 

De helt store banker får en klar fordel med de nye særligt dækkede obligationer (SDO'er), hvis ikke de mindre institutter får mulighed for at lave fælles funding. Det vurderer Jyske Banks administrerende direktør, Anders Dam. SDO'erne er de nye realkreditobligationer, som også pengeinstitutter må udstede, og den fælles funding handler om, at de mindre institutter vil have lov til at udstede fælles obligationsserier til finansiering af lånene.

 

- Jeg er ikke bekymret for, at man sætter den øvre lånegrænse til 75 pct., men vi skal sørge for at få fælles funding, og det arbejder vi på, siger Anders Dam i et interview med RB-Børsen.

 

Finanstilsynet har i øjeblikket sendt lovforslaget om de nye SDO'er i høring, men ikke den del, der omfatter fælles funding. Det skyldes, at tilsynet i første omgang måtte opgive at finde en løsning herpå. Inden længe ventes den del af forslaget dog også i høring.

 

- Hvis ikke det lykkes at få fælles funding, vil konkurrencen blive forvridet. På den korte bane kan vi undgå problemet via vores samarbejde med Nykredit, men det ideelle vil være, at der er ligestilling mellem de store og mindre institutter. Det vil forbrugeren også være bedst tjent med, siger Anders Dam.

 

Jyske Bank og en lang række andre lokale- og regionale pengeinstitutter samarbejder i øjeblikket med Nykredit om realkreditlån. I princippet foregår det sådan, at bankerne henviser kunden til realkreditinstituttet og stiller garanti for en del af lånet. Dermed møder både bank og realkreditinstitut kapitalkrav på lånet, og det er blot et blandt mange områder, som pengeinstittutterne gerne vil undgå.

 

Umiddelbart kan bankerne i stedet udstede deres egne SDO'er til sikkerhed for lånene, men problemet er, at obligationsserierne bliver små og slet ikke så attraktive, som obligationerne fra Danske Bank og Nordea, der kan udstedes i langt større serier.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )