Jyske Bank kan og vil selv - direktør

 

En større og mere effektiv version af Jyske Bank. Sådan lyder direktørens bud på Jyske Bank om fem år.

 

- Vi vil være en bank med selvstændighed og med hjemsted i Silkeborg. Det er næsten blevet et salmevers for mig at sige det, og så skal der skabes plads til at vokse. Vi vil også være en mere effektiv bank, end den vi ser i dag, og vi vil have et større produktudbud end i dag, siger Anders Dam i et interview med RB-Børsen.

 

Det har længe været kendt, at Jyske Bank vil være sin egen, og ingen får lov at købe den. Omvendt afviser Anders Dam, at Jyske Bank har planer om at købe andre op. Banken vil vokse i sig selv.

 

Med hensyn til produktudbuddet, så tænker direktøren især på pensionerne. Sammen med en række andre pengeinstitutter planlægger Jyske Bank at etablere selskabet Letpension inden årets udgang. Der bliver tale om et fælles pensionsselskab dannet efter konceptet for Totalkredit, som i sin tid var bankernes fælles realkreditinstitut.

 

- Når vi kommer med livsforsikringsselskabet Letpension, har vi hele paletten, for vi vil ikke have skadeforsikring ind. Det har vi ikke forstand på. Vi har forstand på pensioner og opsparingsprodukter, og der vil vi gerne have en del af markedet, forklarer Anders Dam.

 

Ud over Danmark er Jyske Bank til stede i otte lande. Primært inden for private banking, der er bankforretninger med de rigeste privatkunder, og heller ikke her er er planer om at ændre strategien.

 

På den korte bane har Jyske Bank sat fokus på effektiviseringer og rationaliseringer i sin strategi. Det skal dels understøtte den mere langsigtede strategi, og dels skal det ruste banken til dårligere tider.

 

- Vi skal passe på det, vi har. Der kommer sandsynligvis en afbøjning i økonomien, og den skal vi være i stand til at stå imod. Det er nok vores største udfordring i dag, siger Anders Dam.

 

Han ser dog ingen risiko for, at bankkrisen i 1990'erne bliver gentaget, når der kommer dårligere tider.

 

- Situationen er anderledes. Omskifteligheden er større i dag, end den var den gang, og risikoen er under bedre kontrol i dag end den gang. Rent økonomisk har vi en helt anden situation med et enestående offentligt råderum, siger Anders Dam og understreger, at han naturligvis ikke kan tale for alle banker i Danmark.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )