Jyske Bank holder fast i opjustering

Jyske Banks halvårsregnskab byder ikke på de store overraskelser, da banken var ude med en opjustering og foreløbige regnskabstal allerede i juli. Udviklingen siden hen har bekræftet ledelsen i, at banken gjorde rigtigt i at opjustere.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen
- Den driftsmæssige udvikling siden 1. juli bekræfter, at basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. vil nå det opjusterede niveau på ca. 2,7 mia. kr. for 2009 som helhed. Udviklingen i nedskrivningerne følger indtil dato også det imødesete, udtaler Anders Dam.

Bankens nettorente- og gebyrindtægter er steget til 2756 mio. kr. fra 2552 mio. kr. i samme periode sidste år. Nedskrivningerne på udlån er vokset til 1144 mio. kr. fra 118 mio. kr. for et år siden. I nedskrivningerne for i år indgår dog 119 mio. kr. til Det Private Beredskab, bankernes sammenslutning til redning af kriseramte banker.

Jyske Bank har endnu ikke fundet anledning til at trække på pengene fra Bankpakke II, oplyser banken i forbindelse med sit halvårsregnskab.

- På grund af bankens solide likviditetsberedskab og den fortsat øgede solvens har bankens ledelse endnu ikke fundet anledning til at benytte mulighederne i Bankpakke II, hvad enten det drejer sig om statslig Tier 1 kapital eller statsgaranti på udstedelsen af seniorlån. Koncernens solvensprocent er kontinuerligt forbedret gennem de seneste seks kvartaler som følge af balance- og risikostyringen samt konsolidering. Denne tendens er fortsat i 3. kvartal, udtaler ordførende direktør Anders Dam i en kommentar til regnskabet.

Jyske Bank forudser nu, at Bankpakke I bliver billigere end først beregnet. Oprindeligt troede Jyske Bank, at den ville komme til at betale 1,9 mia. kr. for de otte kvartaler, bankpakken løber. Men efter at have set regnskaberne fra sine konkurrenter, ser Jyske Bank nu sin egen andel af betalingen som ca. 1,3 mia. kr., idet den samlede regning for Bankpakke I for hele sektoren ventes at blive 25 mia. kr.

RB-Børsen