Jyske Bank: Her er det udenlandske børsguld

Jyske Bank giver sit bud på, hvor man skal kigge efter guldet i udlandet. Se de otte aktiesværvægtere her. Køb, køb!

Foto: Colourbox. Jyske Bank giver deres bud på otte guldaktier i udlandet.
Læs mere
Fold sammen
Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, giver her fem bud på, hvor Børsens guld skal findes i udlandet.

3M CO
- 3M har en dygtig ledelse, der har opbygget en veldiversificeret organisation, både mht. produkter, geografi og kundesegmenter.

- 3Ms innovative og kreative ingeniørstab og deres kontinuerlige jagt efter effektiviseringsbesparelser betyder, at de vil klare sig relativt godt igennem recessionen – selv om de ikke er immune – og være i stand til at forsvare en høj driftsmargin og at levere et relativt stabilt cash flow.

- 3M kan lige nu købes til en historisk lav pris.

Boeing Co.
- Ifølge Jyske Bank er den finansielle betydning af udskydelserne af Boeing 787 overvurderet. Den udskudte testflyvning af deres Boeing 787 Dreamliner skyldes simple, sturkturelle problemer, der forholdsvist hurtigt vil blive udbedret.

- Selskabet har en imponerende ordrebog på 350 mia. dollar. Produktionen for 2009 er stort set udsolgt.

- Aktien er yderst attraktivt prisfastsat.

Dell Inc.
- Selvom der er udsigt til en periode med negativ PCenhedsvækst, forventer Jyske Bank, at Dell er et af de selskaber, der vil komme styrket ud af nedturen.

- Dell har historisk set klaret sig godt i nedgangsperioder, bl.a. pga. deres minimale varelager

- Dell har for længst sat fokus på at få reduceret driftsomkostningerne og drager alle fordele af det nu.

- Ledelsen har sat fokus på profitabelt salg frem for at vinde markedsandele.

- Aktien er ifølge Jyske Bank uhyre attraktivt prisfastsat.

Electronic Arts Inc
- EA er verdens største uafhængige udbyder af computerspil,og den position forventer Jyske Bank, at EA kan fastholde i endnu mange år.

- Computerspilindustrien står midt i en optursperiode, som end ikke en global afmatning kan forhindre. Jyske Bank forventer en positiv salgsvækst i 2009 påtrods af den globale nedtur.

- EA har en stærk balance - med nettolikvider på 2,4mia. dollar svarende til 50 pct. af firmaets markedsværdi.

Nokia
- Nokias stærke fundament vil sikre at koncernenkommer bedst igennem et vanskeligt 2009 isærmålt på indtjening.

- Både målt på det fremtidige cash flow samt relativt i forholdtil konkurrenter er Nokia attraktiv prisfastsat.

- Det er meget vanskeligt at sige, hvornårmarkedsforholdene forbedres, men når det sker, forventerJyske Bank, at aktien retter sig relativt hurtigt.

Pfizer
- Jyske Bank vurderer, at en overtagelse af Wyeth vil løsePfizers vækstproblem, forbedre den sene pipelineog give virksomheden markante synergier på omkostningssiden.

- Ifølge Jyske Bank undervurderer markedet klart værdien af overtagelsen.

Philips Electronics NV
- Virksomheden har en dygtig og visionær ledelse, der øger Jyske Banks tiltro til,at Philips vil klare sig bedre end markedet - selv om 2009 bliver vanskeligt.

- Selvom 2010-strategiplanen næppe bliver indfriet, er det fortsat målsætningen at fordoble EBITA pr. aktie i løbet af relativ få år. Det vil være imponerende.

- Aktien er billig målt både på DCF og centralte nøgletal såsom P/E og EV/EBITDA.

Royal Dutch Shell
- Shell har i modsætning til mange af konkurrenterne den fordel, at de dækker både upstream- og downstreammarkedet. Desuden er de stærke på begge forretningsområder.

- Shell har et godt økonomisk fundament med bl.a. lav gearing og pænt cash-flow.

- Selskabet har ifølge Jyske Bank en veldiversificeret forretningsmodel, geografisk såvel som produktmæssigt. Samtidig er selskabet tilstede i alle led af værdikæden.