Jyske Bank fik højere basisindtjening end ventet

 

Basisindtjeningen hos Jyske Bank steg i første halvår til 1271 mio. kr. fra 1056 mio. kr. i samme periode sidste år. Analytikere adspurgt af RB-Børsen havde forudset en basisindtjening på 1154 mio. kr.

 

Overskuddet før skat er samtidig faldet med 134 mio. kr. til 1,2 mia. kr., mens der var ventet et overskud på 1251 mio. kr. Bag tallet ligger en stigning i nettorenteindtægterne på godt 11 pct. til 1,6 mia. kr. og i gebyrer og provisioner på knap 1 pct. til 824 mio. kr. Kursreguleringerne gav en gevinst på 256 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til første halvår 2006.

 

Jyske Bank opjusterer i forbindelse med halvårsregnskabet sine forventninger til resultatet i hele 2007. Herefter venter ledelsen en basisindtjening før nedskrivninger på 2,1-2,3 mia. kr.

 

De tidligere forventninger lød på en basisindtjening før nedskrivninger "på niveau med eller over sidste års niveau". Det vil sige et beløb over 1925 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Jyske Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 RBB-Estimat halvår 2006

 

---------------------------------------------------------------

 

Netto renteindtægter: 1609 1621 1445

 

Gebyrer og provisioner: 824 - 818

 

Kursregulering: 256 - 483

 

Basisindtjening: 1271 1154 1056

 

Res. f. skat: 1201 1251 1335

 

Nettoresultat: 947 949 1003 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )