Junckers aktiekapital nedskrevet til nul

Generalforsamlingen i F. Junckers Industrier, der er i betalingsstandsning, forløb tirsdag uden dramatik og med det

ønskede resultat. Det fremgik af generalforsamlingsreferatet tirsdag.Som et led i vedtagelsen af den af Axcel II''s foreslåede

plan for rekonstruktion, blev selskabets aktiekapital nedsat til nul for at dække underskuddet, hvorefter samtlige aktier i

selskabets blev annulleret.Derefter forhøjedes aktiekapitalen til 15 mio. kr. til kurs 500 ved en rettet kapitalforhøjelse

mod Junckers Holding, der er et dansk aktieselskab, som indirekte er kontrolleret af Axcel II. Forhøjelsesbeløbet blev

straks tegnet og de nye aktier blev tillagt rettigheder fra tegningen, noteredes det.Også vedtægterne blev rettet

til i overensstemmelse med de nye forhold, og de hidtidige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratrådte. De blev

erstattet af direktør Christian Frigast - der efterfølgende blev valgt til formand - samt direktør Jacob Thygsen,

direktør Christian Schmidt-Jacobsen, direktør Lars Hermansen og advokat Søren Johansen.Som følge

af ændringerne vil aktierne onsdag blive slettet fra noteringen på Københavns Fondsbørs. RB-Børsen