Johnny Madsen

Investeringschef hos fondsmæglerselskabet Formue- og Investeringspleje a/s:

Læs mere
Fold sammen

1. Vi er af den opfattelse, at man dels skal kigge efter selskaber, som har et godt stabilt cashflow, som er relativt uafhængig af de økonomiske konjunkturer.in Dette skyldes, at vi fortsat forventer et relativt beskedent økonomisk opsving i verdensøkonomien i løbet af 2013. Et eksempel på et sådan selskab kunne være Coloplast. Emerging Markets forventer vi vil klare sig bedre end de etablerede aktiemarkeder i 2013.

2. Den største trussel for de finansielle markeder i 2013 er efter vores vurdering en forværring af den europæiske gældskrise samt ikke mindst en stigning i markedsrenterne. Vi er særdeles nervøse for det sidste, da centralbankerne efter vores vurdering har skabt et renteniveau, som er kunstigt lavt.

3. Vi er stadig meget tilbageholdende med finansielle aktier og i særdeleshed bankaktier, da der stadig er store udfordringer forude for den europæiske banksektor.

4. Det danske aktieindeks er meget afhængig af kursudviklingen på Novo Nordisk, så det er næsten som at spå om denne aktie kontra verdensindekset. Som udgangspunkt tror vi, at de danske aktier vil klare sig på niveau med de udviklede landes aktier men under udviklingen på Emerging Markets.

Klik videre og læs Peter Garnrys bud