Investeringsforeninger fik rekord-formue i 2003

Formuen i de danske investeringsforeninger svulmede til rekordniveau sidste år. Det oplyste InvesteringsForeningsRådet

(IFR) på et pressemøde torsdag.I alt steg den samlede formue med 80 mia. kr. til 364 mia. kr. Heraf stod de private

investorer, som der er over 600.000 af, for lidt over to tredjedele.I tallet indgår netto-emissioner på 61 mia.

kr., og der var kursstigninger på 29 mia. kr., mens der blev udbetalt udbytte på 10 mia. kr., viser opgørelsen.Antallet

af afdelinger steg fra 486 ved udgangen af 2002 til 495 et år senere. Antallet af aktiebaserede afdelinger faldt dog fra 321

til 314. Antallet af obligationsbaserede afdelinger steg fra 143 til 153, og der blev seks flere blandede afdelinger, som der ved

udgangen af 2003 var 28 af.Af det samlede netto-emissionsbeløb på 61 mia. kr. tilflød der 5,5 mia. kr. til

de aktiebaserede afdelinger, og det var en betydelig forbedring i forhold til året før, da der faktisk blev indløst

for ca. en mia. kr.Administrerende direktør for investeringsforeningen Nordea Invest, og næstformand i IFR, Peter

Hemme, oplyste, at specielt bristen af IT boblen i 2000 har haft stor betydning for investorernes appetit på aktier.

Mere

til obligationer

I 2000 fik de aktiebaserede afdelinger nemlig tilført næsten 57 mia. kr. fra investorer, der jagtede

den store gevinst, hvorimod de obligationsafdelingerne kun fik tilført godt 12 mia. kr. det år.Aktiemarkedets nedtur

fra 2000 fik investorerne til at søge over i de mere kursstabile obligationer, og den tendens kulminerede sidste år,

da der netto blev indløst for en mia. kr. i aktieafdelingerne, mens obligationsafdelingerne fik knap 45 mia. kr. i frisk kapital.Sidste

år fik aktieafdelingerne godt 5,5 mia. kr. af det samlede emissionsbeløb på 61 mia. krRB-Børsen