Investchefer får baghjul af markeder

Selvom de bliver betalt i dyre domme for at udvælge netop de aktier, der vil klare sig bedst, så lykkes det ikke investeringscheferne i de danske investeringsforeninger at slå markedet.

Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen
Dagbladet Børsens har foretaget en gennemgang af de fem største spillere på markedet viser, at selv langsigtede investorer har betalt forgæves for højere afkast.

Både hos Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Bankinvest har kun ca. en fjerdedel af de aktivt forvaltede aktiefonde klaret sig bedre end markedet siden år 2000 - og har dermed kostet de private investorer store tab på investeringskontoen. Alligevel opkræver foreningerne tårnhøje gebyrer med den begrundelse, at ekspertise koster.

Direktør i Dansk Aktionærforening Charlotte Lindholm, har dog svært ved at se, hvordan foreningerne retfærdiggør de høje omkostninger.

Ikke overbevisende

»Der er noget, der tyder på, at konkurrencen ikke er optimal. Det kan ikke passe, at så mange af foreningerne ikke leverer bedre afkast end markedet, når det er deres argument for at opkræve højere gebyrer end de passive fonde. Det er ikke overbevisende, når så få slår markedet,« siger hun.

Charlotte Lindholm peger på, at der ikke er incitament nok til at oppe sig og lede efter nye og bedre forvaltere, når konkurrencen på investforeningsmarkedet er så begrænset, som den er.

»For det meste sker der jo bare det, at man kun bliver tilbudt bankens egne produkter, og konkurrencen, som ellers kunne få foreningerne til at strenge sig an, fungerer ikke,« pointerer direktøren.

I Danske Invest mener man ikke, at det giver mening at se på afkastene i de aktivt forvaltede foreninger helt tilbage til år 2000, hvis man vil måle forvalternes evne til i dag - og fremadrettet - at slå benchmark. I 2003-2004 ændrede Danske Invest nemlig investeringsstrategien, fordi afkastene ikke havde været tilfredsstillende.

»Det er rigtigt, at vi havde en periode, hvor afkastene ikke var gode, men siden vi ændrede strategi i 2004 har ca. halvdelen af vores aktivt forvaltede fonde klaret sig bedre end markedet, og det, mener jeg, er tilfredsstillende,« siger Rene Ebbesen, der er chefporteføljeforvalter i Danske Invest, til dagbladet Børsen.

Det argument mener senioranalytiker i analysehuset Morningstar, Nikolaj Holdt Mikkelsen, dog ikke, holder vand. For selvom foreningerne skifter strategi hen ad vejen, så er der stadig tab til de investorer, der har lyttet til deres rådgiver og sendt penge i de aktive fonde, før foreningen indså, at noget var helt galt.

»Historikken fanger jo, medmindre de direkte er gået fra at investere i globale aktier til europæiske aktier. De har en historik, som de så må stå til ansvar for,« siger han.

Ser man på nogle af de mest almindelige afdelinger hos Danske Invest som f.eks. Danske Aktier, USA, Europæiske Aktier og Verden, så har de alle fire da også stadig klaret sig dårligere, end det benchmark de stræber efter at slå - selv efter omlægningen i 2004. De sidste fem år har afdelingen Danske Aktier kun klaret sig bedre end markedet i et enkelt år, nemlig 2008, hvor afkastet var minus 49,1 pct. mod et negativt afkast på 50,28 pct. for benchmark.

Krisen får skylden

I Jyske Invest er det heller ikke lykkedes for mere end et par enkelte afdeling at slå markedet, men her giver direktør Hans Jørgen Larsen finanskrisen skylden.

»Vi har de sidste fem år brugt en fast model i vores forvaltning, som har givet gode afkast, men fordi udsvingene har været så kraftige her under krisen, så er det gået skævt, og vi er røget under benchmark,« siger Hans Jørgen Larsen.

For investorer der har været med Jyske Invest i mere end de fem år, gælder det dog stadig, at det er et fåtal af afdelingerne, der har formået at slå markedet. Ifølge branchen er den gennemsnitlige investeringshorisont syv år, hvilket også er den horisont beregningerne af omkostningerne i foreningerne bygger på. Syv år kan dog vise sig at være alt for lang tid, hvis man leder efter et højt afkast.

I analysehuset Morningstar har man tidligere lavet analyser af investforeningernes evne til at slå det marked, de investerer i, og her taler al erfaring også imod at smide penge efter de dyre aktivt forvaltede fonde. På kort sigt kan det nogle gange betale sig, men har man en horisont på mere end fem år, så svinder udbuddet af fonde, der rent faktisk gør, hvad de bliver betalt for, dramatisk, fortæller senioranalytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen.

»Jo længere horisont man har, jo sværere er det at få hentet omkostningerne hjem. Man kan sige, at for den undersøgende investor, der tror, han kan finde dem, så er der muligheder i markedet. Men generelt for den langsigtede investor, så er sandsynligheden ret lille, og derfor giver det mening at søge over i fonde med en mere passiv tilgang og dermed lavere omkostninger,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.