International kapitalforvalter satser på europæiske banker

Den amerikanske kapitalforvalter T. Rowe Price med hovedsæde i Baltimore og med næsten 3.500 mia. kr. under forvaltning har indrettet sin fond med europæiske aktier, T. Rowe Price European Stock Fund, til et stærkt opsving i Europa.

»Hvis man holder sig fra bankerne nu, tror jeg man vil ærgre sig om nogle år,« siger chefporteføljemanager i T. Rowe Price European Stock Fund, Dean Tenerelli. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

I porteføljen, der styres af chefporteføljemanager Dean Tenerelli, fylder banker i både Nord- og Sydeuropa godt op - ca. 23 pct.

Fonden - investeringsforeningen - er ca. 4,5 mia. kr. stor og har de seneste 12 måneder givet et afkast på knap 34 pct. og et gennemsnitligt årligt afkast de seneste ti år på knap 10 pct.

»Vi begynder at se klare forbedringer i både virksomhedernes indtjening og i de makroøkonomiske nøgletal,« forklarer Dean Tenerelli og fremdrager Irland som et godt eksempel.

»Bare se på Irland, der var det første land, der blev ramt af finanskrisen. Vi ser positiv BNP-vækst, og ejendomspriserne i Dublin vil stige 3-5 pct. i år. En lignende udvikling er ved at tage form i Spanien, hvor ejendomspriserne stabiliserer sig. De første lande, der blev ramt hårdest, er ved at komme på fode igen,« konstaterer Dean Tenerelli.

Han ser et stabilt eller stigende ejendomsmarked som nøglen til at forstå udviklingen i for eksempel, hvor udenlandske penge igen flyder ind på markedet.

»Folk undervurderer ofte omfanget af, hvor indtjeningen genvindes i den finansielle sektor. Vi venter en gradvis forbedring på udlånssiden, og at folk begynder at handle aktier, hvilket igen øger indtjeningskraften i den finansielle sektor,« forklarer Dean Tenerelli.

Han peger også på, at en mere stejl rentekurve vil udmønte sig i takt med, at økonomien forbedres. Forholdet mellem den korte og lange rente vil normalisere sig, hvilket gør det muligt at øge rentemarginalen.

»Vi kommer til at se en flerårig genrejsning i den finansielle sektor i Europa. Hele sektoren er lavt prissat - også kvalitetsbanker kan købes for mindre end indre værdi,« siger han.

T. Rowe Price har blandt andet investeret tungt i nordiske banker som Nordea og Swedbank. Men også spanske banker som Bankinter og BBVA er med i porteføljen. Ligeledes har Dean Tenerelli købt op af banker i Italien og Frankrig.

»Hvis man holder sig fra bankerne nu, tror jeg man vil ærgre sig om nogle år. Man vil tænke tilbage på 2013 og sige til sig selv: Jeg kunne have købt den her bank til halvdelen af den bogførte værdi. Og nu kan jeg købe den til bogførte værdi. Jeg burde have købt den,« siger han.

Mange europæiske aktiefonde er indrettet således, at de fokuserer på global vækst. Altså, globale virksomheder med stor eksport. Dean Tenerelli er gået en anden vej og nævner også europæisk medieindustrien som en attraktiv mulighed. Omkring 18 pct. af fonden er eksponeret mod lande som Italien og Spanien.