Intermail nedjusterer markant resultat-skøn

Intermail nedjusterer sine forventninger til resultat før skat for helåret. Intermails underskud før skat ventes nu at blive i niveauet 28 til 30 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Heraf er 13-16 mio. kr. i engangsomkostninger mod tidligere forventet -15 mio. kr. Det oplyser intermail i sit nimånedersregnskab.

Intermail fastholder dog forventningerne for omsætningen i helåret i intervallet 580-600 mio. kr. Dog præciseres omsætningsforventningerne for helåret til at ligge i den nedre del af intervallet.

Intermail oplyser i sin regnskabsmeddelelse, at nedjusteringen af resultatforventningerne kan tilskrives, at omsætningen ventes at blive i den nedre del af det angivne interval, en fremrykket nedlukning af konvolut-aktiviteterne i Søborg, samt at omkostningerne i forbindelse med den igangværende restrukturering nu ventes at udgøre 13-16 mio. kr. i indeværende år mod tidligere ventet 8-10 mio. kr.

RB-Børsen