Intermail kan ikke nå sine mål

Konvolutvirksomheden Intermail nedjusterer i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal sine forventninger til hele året markant.

Der sker som følge af reorganisering af aktiviteter og en række engangsomkostninger. Desuden ventes omsætningen nu at ligge i den nedre del af det tidligere angivne interval. - Som følge af den svagere udvikling inden for Lettershop og Graphic og den deraf følgende reorganisering, afholdelse af en række engangsomkostninger, bl.a. etableringen af incitamentsordninger, samt omkostninger til restrukturering af Lettershop og Graphic nedjusteres forventningerne til resultatet før skat i 2006/07 til ca. 27 mio. kr. mod tidligere ventet 35-37 mio. kr., bemærkes det i delårsrapporten. Omsætningen ventes at blive på ca. 510 mio. kr. mod tidligere ventet 510-520 mio. kr. Koncernen kom ud af regnskabsårets tre første kvartaler med en kraftig vækst i omsætningen som følge af tilkøbet af aktiviteter i OP-koncernen. Dermed steg omsætningen med 53 pct. til 369 mio. kr., mens driftsoverskuddet blev mere end fordoblet til 37 mio. kr. fra 14 mio. kr. i samme periode året før. I resultatet indgår der dog i år indtægtsførsel af badwill fra købet af OP-aktiviteterne og avance på salg af ejendomme på samlet 19 mio. kr. Mens der således er problemer inden for Lettershop og Graphic går integrationen af OP Kuvert, som blev overtaget i starten af 2007, over al forventning. - De overtagne konvolut-aktiviteter udvikler sig bedre end forventet, og der realiseres de forventede synergier på produktionssiden, såvel som inden for salg og indkøb. Der er sket flytninger af produktionen for at optimere udnyttelsen af produktionskapaciteten, og der er ligeledes sket en reduktion af antallet af medarbejdere, pointerer Intermail. Integrationen ventes fuldt afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2006/07, dvs. ultimo september, og synergierne ventes at få fuld effekt med virkning fra starten af 2007/08. Tilbage i maj oplyste selskabets administrerende direktør, Johannes Madsen-Mygdal, til RB-Børsen, at synergierne ventedes at blive på 10-15 mio. kr. på årsbasis.

RB-Børsen