Industriproduktionen steg 1,4 pct. i november

 

Industriproduktionen steg 1,4 pct. fra oktober til november, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Produktionsindekset for industri eksklusive skibsværfter og råstofudvinding steg med 0,7 pct.

 

- Fra august til september faldt industriproduktionen inklusive skibsværfter og råstofudvinding 0,6 pct., og fra september til oktober steg den med 3,7 pct. September er opjusteret med 0,9 procentpoint, mens oktober er nedjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse, oplyser Danmarks Statistik.

 

Industriens omsætning af egne varer og tjenester steg 2,9 pct. i november på månedsbasis målt i løbende priser og korrigeret for sæsonudsving. Omsætningen steg 5,3 pct. på hjemmemarkedet og 1,1 pct. på eksportmarkedet.

 

Ordreindgangen faldt 2,8 pct. fra oktober til november målt i løbende priser og korrigeret for sæsonudsving.

 

Ordreindgangen faldt 4,6 pct. på eksportmarkedet og 0,2 pct. på hjemmemarkedet.

 

- Faldet i eksportordreindgangen skal ses i lyset af store ordrer i oktober i investeringsgodeindustrien, der omfatter jern- og metalindustrien, oplyser statistikkerne.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )