Indtjeningen ventes at falde i Novozymes

Novozymes lægger op til omkring en halvering af væksten i resultatet af den primære drift for 2007. Det er først og fremmest valutakursudviklingen, der får skylden.

Enzymkoncernen Novozymes venter, at salget i 2007 stiger med 7-9 pct. i danske kroner. Det svarer til en vækst på 8-10 pct. når der ses på lokal valuta.

Men når der ses på væksten i resultatet af den primær drift ventes kun en stigning på 5-7 pct. og også nettooverskuddet ventes at stige med 5-7 pct.

Dermed er der lagt op til omkring en halvering af væksten i resultatet af den primære drift, da driftsresultatet steg med 11 pct. i 2006. Det er først og fremmest valutakursudviklingen, der får skylden. Især dollar og yen ventes at give negativ effekt i indtjeningen. Koncernen opgør valutafølsomheden på det primære driftsresultat til 35-45 mio. kr. for dollar og 5-10 mio. kr.

for yen for hver gang der valutakursen ændrer sig 5 pct.

De frie pengestrømme før opkøb ventes at blive i niveauet 800-900 mio. kr., og ledelsen venter at tilbagekøbe egne aktier for op til 500 mio. kroner.

RB-Børsen