Hvidbjerg Bank nedjusterer

Hvidbjerg Bank reducerer forventningerne til resultatet før skat til 2-3 mio. kr. mod tidligere ventet 4,2-5,2 mio. kr.

"Bankens basisindtjening i 2008 er forløbet tilfredsstillende og som forventet, men de seneste måneders voldsomme ændringer i konjunkturerne har nødvendiggjort øgede nedskrivninger på engagementer i forskellige brancher, ligesom der hensættes beløb til forøgede betalinger til Det Private Beredskab," forklarer banken.

RB-Børsen