Hvad sker der i Europa? Her er ugens skarpe aktietips

Hvad er det der sker på de europæiske aktiemarkeder lige nu, som ser mærkeligt ud? Aktieugebrevets aktieekspert forsøger at forklare.

Foto: DADO RUVIC.
Læs mere
Fold sammen

Aktiemarkederne  3­6  måneder  foran  den  virkelighed,  vi  kan  se: 

Hvorfor  bliver  private  såvel  som professionelle investorer stort set altid overraskede, når en ny aktienedtur sætter ind med fuld kraft? Det er der  mindst  to  grunde  til:

For  det  første  er  aktiemarkedet  en  såkaldt  ledende  indikator,  som  i  de  store bevægelser inddiskonterer forhold i den globale økonomi, geopolitik og finansielle forhold,  som  vi endnu ikke kan se, eller som vi ikke er fuldt ud bevidste om er på vej. Man plejer at sige, at aktiemarkedet er 3­6 måneder  foran  de  økonomiske  signaler,  vi  kan  aflæse  med  det  blotte  øje.

For  det  andet  er  det  ofte  en overraskelse, hvad der kommer til at drive den næste aktienedtur. Bliver det næste gang det forhold, at den amerikanske centralbank alt for tidligt sætter de korte renter op? Eller bliver det en økonomisk og finansiel nedsmeltning i kinesisk økonomi? Eller noget helt tredje?

Der sket noget på aktiemarkederne lige nu, som ser mærkeligt ud:

De  seneste måneder har det  europæiske aktiemarked været relativt svagt. I første omgang var det måske forståeligt, at aktierne blev  sat tilbage: Oliepriserne steg, Euro/USD blev styrket og obligationsrenterne steg voldsomt. Men både den europæiske valuta og renterne er på vej i den anden retning igen, og det burde alt andet lige styrke europæiske aktier. Det sker bare ikke.

Den  europæiske centralbank pumper fortsat for 60 mia. euro likviditet ud via obligationsopkøb hver måned, og de  korte  styrende centralbankrenter er tæt på nul eller negative. Altså guldrandede forhold for aktiespekulanter, som har adgang til den billige likviditet. Men alligevel  ser aktierne ud til at  være på et  stille tilbagetog. Og det er en bekymring hos os, fordi det kan afspejle nogle dybere  strukturelle forhold, blandt andet  vigende tillid til  centralbankerne, optræk til en ny global recession eller optakten til et ødelæggende finansielt krak, fordi værdiansættelserne simpelthen er  blevet alt for høje.

Vi har slet ikke set nogen bekræftelse på dette endnu. Og det kan udmærket godt være, at vi kan afblæse vores bekymring om nogle uger.

På vej mod brud af stigende trend i det toneangivende tyske DAX indeks siden september 2014?

Tyske DAX er nu ved at bryde ned gennem den trendlinje, som har defineret optrenden siden september 2014,  altså  i  mere  end  et  halvt  år.  Vores  kortsigtede  pejlemærke  er  som  nævnt  11.400,  og  hvis  dette niveau falder med en kraftig bevægelse længere ned, så vil vi for alvor blive nervøse for, hvad der kan ligge forude. Der er masser af negative drivkræfter, man kan fokusere på, hvis man vender kikkerten den vej:
1) tendenser til ny opbremsning i europæisk økonomi.
2) på ny  stigende oliepriser
3) ny frygt for at ECB’s pengeudpumpning alligevel ikke kan forhindre deflation.
4) et græsk default den 5. juni, og efterfølgende usikkerhed om, hvad der sker med Spanien, Portugal, Italien og måske også Frankrig.  

Danske  MidCap  aktier  klarer  sig  fortsat  flot: 

Det  danske  MidCap  indeks  er  den  seneste  måned næsten steget 6 %, hvilket er mere end det dobbelte af C20 indeks med de største danske aktier. Veloxis er  steget  mere  end  30 %,  og Zealand Pharma  er  fulgt  godt  med  efter  en  stigning  på  18 %  efterfulgt  af Össur på + 14 %.

Også medicoaktien Ambu, DS Norden, SimCorp og Solar har klaret sig flot. Faktisk er  hovedparten af MidCap­aktierne steget, herunder nogle banker, blandt andet Jutlander Bank, Alm. Brand  Bank og Ringkøbing Landbobank. Generelt må den solide performance i MidCap tilskrives, at investorerne  nu går på jagt blandt de mellemstore aktier, hvor værdiansættelserne ikke er så anstrengte som blandt de store C20­aktier. Der kan ligge flere stigninger forude i MidCap, men der skal vælges med omhu og efter grundig analyse.

Udenlandske  finanshuse  fortsætter  opkøb  i  Vestas:

Som  regel  er  det  en  god  indikator  at  se  på,  hvilke danske aktier de udenlandske investorer nettokøber de dage, hvor det generelle aktiemarked falder  tilbage.  Fredag  var  en  temmelig  rød  dag  med  aktiekursfald  over  hele  linjen,  men  blandt  andet  Novo Nordisk, Carlsberg, A.P.  Møller­Mærsk  og Vestas  skilte  sig  ud. Der  var  fortsat  positive  nettokøb,  og  det afspejler som regel en solid underliggende købsinteresse, som ikke blot er i dag og i morgen.

Logikken i de  andre  nettokøb  er,  at  Novo  Nordisk  er  et  safe  heaven  i  tider  med  urolige  aktiemarkeder  og  en  svagere  makroøkonomi. Carlsberg kan blive begunstiget af ophævelse af de russiske sanktioner til sommer, hvilket vil  løfte  russisk  økonomi.

Og  A.P.  Møller­Mærsk  begunstiges  på  den  lange  bane  af  historisk  lave containerrater, der kan risikere at udradere flere af de mellemstore konkurrenter fra jordens overflade.