Højere loft over aldersgrænsen for pension

Fristen for at oprette en ratepensionsordning skydes flere år bagud.

Læs mere
Fold sammen

Med virkning fra 1. juli i år kan ratepensionsordninger oprettes indtil 15 år efter, at vedkommende opnår efterlønsalderen – altså senest ved det fyldte 75. år for de flestes vedkommende.

Hidtil har en ratepensionsordning skullet oprettes inden opnåelse af efterlønsalderen, og det vil for de flestes vedkommende være inden det fyldte 60 år. Det er ændret med virkning fra 1. juli 2009.

Loven nævner ikke længere, hvornår en ratepensionsordning senest kan oprettes. Nu regner man baglæns. En ratepension skal nemlig fortsat udbetales over mindst ti år, og sidste rate skal udbetales senest 25 år efter opnåelse af efterlønsalderen.

For en person med en efterlønsalder på 60 år, skal sidste udbetaling fra en ratepension altså ske 25 år efter, nemlig som 85-årig. Og da udbetalingen skal ske over mindst ti år, kan ratepensionen oprettes frem til det fyldte 75. år, som er ti år før sidste udbetalingstidspunkt.

Efter opnåelse af efterlønsalderen, har man hidtil kunnet oprette et tillæg til en allerede eksisterende ratepension efter den såkaldte halvdelsregel. Den regel er også ophævet med virkning fra den 1. juli 2009.

Aldersgrænsen for oprettelse af en kapitalpensionsordning er ligeledes ændret, således at en kapitalpension kan oprettes frem til 15 år efter opnåelse af efterlønsalderen — for de flestes vedkommende altså inden det fyldte 75. år. Denne ændring har virkning fra 1. januar 2010.

Den såkaldte karensregel om, at udbetaling fra en ratepension tidligst kunne begynde fem år efter, at ratepensionen var oprettet, er ligeledes ophævet med virkning fra 1. juli 2009.

Den fem års karensregel er dog bevaret for ophørspensioner.

Skattefokus skrives af Steen Mørup, der er seniorskattekonsulent ved BDO ScanRevison.