Højere KFX anført af Vestas og Danske Bank

Det danske aktiemarked lukkede onsdag lidt højere efter fremgang i aktier som Vestas og Københavns Lufthavne. Endvidere revancherede Danske Bank sig efter det bratte fald tirsdag, da købet af to irske banker umiddelbart fik en kølig modtagelse af aktionærerne. Stigninger på øvrige børser i Europa blev mere eller mindre sat over styr hen på eftermiddagen i takt med en mærkbar svækkelse af dollaren.

Herhjemme lukkede KFX-indekset 1,32 point (0,47 pct.) højere i 281,35, efter en stigning i Danske Bank på 1,50 kr. til kurs 165,25. Fremgangen kom efter et minus på 10 kr. tirsdag, da Danske Banks køb af Northern Bank og National Irish Bank resulterede i en nedsættelse af et planlagt aktietilbagekøbsprogram med 1 mia. kr. til 2 mia. kr. Desuden karakteriserede analytikere prisen på 10,4 mia. kr. som høj, men alle anerkendte, at det irske og nordirske marked er spændende, da de er karakteriseret af høj vækst.

Dagens største relative KFX-stigning tilfaldt dog Vestas, der uden bagvedliggende nyheder steg 2 kr. (3,2 pct.) til 64. Københavns Lufthavne fulgte efter med en stigning på 20 kr. (1,9 pct.) til kurs 1065. Lundbeck faldt derimod 2 kr. til kurs 114,5, og Danisco, der torsdag kommer med halvårsregnskab, faldt 2 kr. til kurs 348.

Blandt sidepapirerne var der rift om TK Development, der steg 1,8 kr. (12 pct.) til kurs 16,8 efter meddelelsen om salget af et shoppingcenter i Polen til et engelsk investeringsselskab for 305 mio. kr. Salget er sket til en "væsentlig" lavere afkastgrad (opgjort til 9 pct.) og dermed en bedre salgspris, end TK Development har lagt til grund for værdiansættelsen af selskabets centraleuropæiske investeringsejendomme. Koncernen fastholder dog 2004/05-forventningerne, der fortsat lyder på et nulresultat.

Der var ligeledes markant fremgang i aktien i Keops, som offentliggjorde et overskud før skat i 2003/04 på 108 mio. kr. mod 23 mio. kr. året før. Bestyrelsen betegner resultatet som "tilfredsstillende" og foreslår, at udbyttet fordobles. Aktien steg 0,5 kr. (14 pct.) til kurs 4.

VT Holding har gennemført salget af datterselskabet Schades og derfor opjusterer forventninger til 2004 til et overskud før skat på 130-140 mio. kr. fra tidligere ventet 70-90 mio. kr. Udover frasalget skyldes opjusteringen udviklingen i koncernens selskaber i øvrigt. Aktien steg 15 kr. til kurs 374.RB-Børsen