H+H nedjusterer og søger kapital

Den børsnoterede producent af gasbetonelementer, H+H International, må på grund af lavere salg nedjustere sine forventninger til 2009. N u venter selskabet et underskud på over 100 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
"Efter gennemgang af de foreløbige resultater for juni 2009 må det konstateres,at resultatet før skat for 2009 med stor sandsynlighed vil udgøre et størreunderskud end senest udmeldte forventning for 2009 om et underskud før skat på100 mio. kr.," siver ledelsen i en meddelelse til fondsbørsen.

Både H+Hs salg og salgspriserne har været lavere i samtlige geografiskemarkeder end tidligere forventet for 1. halvår 2009, og der er ingen tegn på,at markederne vil forbedres i 2. halvår 2009.

Ledelsen vil komme med mere præcise forventninger for 2009 senest i forbindelsemed halvårsrapporten i august.

"Som følge af den fortsat vigende indtjening har bestyrelsen besluttet atigangsætte en proces med henblik på styrkelse af kapitalgrundlaget. Selskabethar engageret SEB Enskilda Corporate Finance som rådgiver i denne proces," oplyser H+H.