Hesalight-kurator gearer op efter landsretten har talt

Østre Landsrets stadfæstelse af Hesalight-stifter Lars Nørholts personlige konkurs betyder, at kurator Henrik Selchau-Poulsen nu går i gang med at realisere Nørholts luksusejendomme på Mallorca og villaen i Roskilde.

Foto: Asger Ladefoged

De seneste måneder har været et limbo i konkurssagen mod Hesalight-stifter Lars Nørholt. Men nu har Østre Landsret stadfæstet skifterettens konkursdekret, og Lars Nørholt er erklæret personlig konkurs. Landsrettens stadfæstelse af byretsdommen betyder, at kurator Henrik Selchau-Poulsen nu går i gang med at realisere Lars Nørholts ejendomme herhjemme og på Mallorca.

»Sålænge vi har ventet på landsrettens afgørelse, har vi forsøgt at træde varsomt, herunder ved ikke at foretage dispositioner, som kunne vente. Landsretten har nu stadfæstet skifterettens afgørelse, og derfor vil jeg nu gå videre med bestræbelserne på at realisere de aktiver, han besidder, herunder hans ejendomme på Mallorca og ejendommen i Roskilde, som Lars Nørholt ejer sammen med sin kone,« siger Henrik Selchau Poulsen.

Nørholt-parret ejer udover en stor villa ned til Roskilde Fjord flere luksusejendomme på Mallorca. Kort efter Hesalights konkurs i november sidste år afslørede dagbladet Børsen, at Lars Nørholt ejede fire ejendomme på den spanske ø, som tilsammen skulle være 100 mio. kr. værd. I februar nåede Henrik Selchau Poulsen frem til, at der var blevet trukket 19,6 mio. kr. ud af Hesalight til køb af Nørholts Mallorca-ejendomme i 2015 og 2016.

Lars Nørholt erkendte senere overfor Berlingske, at han havde overført knap 20 mio. kr. af Hesalights midler til delvis finansiering af ejendommene til en samlet købspris på godt 60 mio. kr. Ifølge Nørholt var de otte mio. kr. var penge, Hesalight skyldte ham i løn og bonus, mens resten var lån i lampevirksomheden. Resten af købesummen er finansieret med kreditsforeningslån i Nykredit i Spanien.

»Det er korrekt, at jeg købte fire ejendomme på Mallorca til en samlet anskaffelsespris på godt 61 mio. kr. To ejendomme ejer jeg privat, mens én ejendom plus en tom grund frem til februar 2016 var ejet af mit spanske selskab, Nordic Property Development SL,« sagde Lars Nørholt. Ejerskabet af de to sidstnævnte ejendomme er dog omtvistet, og ejendommene er muligvis solgt.