Hellerup Finans rejser 100 mio. til sportskoncern

Yderligere 48 mio. kr. forventes i kassen om kort tid. Planen er at børsnotere virksomheden næste år. Hellerup Finans satser på at opbygge en sportskoncern i Danmark, Norge og Sverige.

Viborg HKs damer er regerende danmarksmestre.Herrene ligger i 2. division.Foto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

Hellerup Finans har overrasket ved at opkøbe 25 pct. af aktierne i det børsnoterede Viborg Håndbold Klub. Opkøbet er et skridt på vejen mod opbygningen af en skandinavisk sportskoncern med i alt 15 klubber inden for håndbold, fodbold, ishockey, cykling og basketbold.

Hellerup Finans’ finansielle muskler består af 148 mio. kr., som selskabets 315 investorer forventes at skyde ind. De første 100 mio. kr. er i hus, mens de næste 48 mio. kr. kommer på plads, når prospektet er returneret fra Finanstilsynet, oplyser adm. direktør Torben Jensen, som forventer at børsnotere Hellerup Finans i slutningen af 2016 – ikke for at hente ny kapital, men for at sikre mest mulig opmærksomhed om aktien.

Hellerup Finans har gennem en årrække investeret i ejendomme, virksomheder og solcelleanlæg på vegne af investorer, som typisk har lagt mellem 200.000 kr. og fem. mio. kr. i selskabet. Solcellerne er dog nu under udfasning på grund af ændrede støtte­ordninger i Europa.

»Det er en del vores mange tilfredse investorer, som nu skyder penge i Hellerup Finans for at sikre den videre udvikling af HF, hvoraf en af de nyeste aktiviter er at opbygge et nyt sportsselskab. Virksomheden er gået fra at være ejet af mig og min kone til, at knap 60 pct. er ejet af vores investorer,« siger Torben Jensen, som kalder Hellerup Finans for et »private equity-firma«.

»Ideen til HFs børsnotering kom i foråret 2013, da ny EU-lovgivning betød, at selskaber, der investerer på eksterne investorers vegne, skulle underlægges Finanstilsynet senest i maj 2014. Det fik mig til at tænke, at hvis vi skulle underlægges Finanstilsynet med alt, hvad det kræver, kunne vi lige så godt være en offentlig virksomhed,« siger han.

»Børsnoteringen skal sikre awareness, for vi vil gerne udvide vores forretning til Sverige og Norge, og vi står stærkt, hvis vi kan markeds­føre os i udlandet som børs­noteret virksomhed, der er underlagt Finans­tilsynet.«

Hellerup Finans’ allerførste investering i holdsport skete sidste år, hvor virksomheden lidt hovedkulds endte som ejer af den kriseramte fodboldklub Lyngby Boldklub. Også her er der en kapitaludvidelse på 12 mio. kr. undervejs med henblik på at få genoprettet kassebeholdningen:

»Klubben havde økonomisk åndenød i efteråret og bad os som hovedsponsor om hjælp. Den 31. oktober sidste år overførte jeg to mio. kr. til klubben. Den 3. november tog klubben til Madrid og gik på stripbar om aftenen. Det blev jeg vred over, det var jo ikke en måde at bruge sponsorpenge på. Det var eklatant dårlig stil.«

Det endte med, at Hellerup Finans kort før jul overtog aktierne i klubben for en krone og på den måde fik fat i en billig fodboldklub, som nu sammen med Viborg Håndbold Klub skal udgøre to af byggestenene i det planlagte sportsselskab.

»Hele ideen er at udnytte megatrenden, hvor fremtidens forbrugere ud over god service og gode produkter også vil have unikke oplevelser. Vi ser en sportsklub som et markeds­føringsredskab. Vi går videre end de sædvanlige sponsorater. I Lyngby har vi indført et business partner-program, hvor vi tilbyder virksomheder, at de kan få de samme penge tilbage, som de har lagt i sponsorater. Vi har ansat sælgere, der sælger vores partneres produkter som eksempelvis turistfart og IT til sportsklubbens kunder,« fortæller Torben Jensen.

Lyngby Boldklub har siden nytår fået ti partnere og forventer at få hundrede inden udgangen af året.

Hellerup Finans’ aktuelle plan er at flytte Viborg Håndbold Klub ned i et datter­selskab og bruge børsskallen til at rumme det nye sportsselskab, som også skal eje Lyngby Boldklub samt et cykelhold, en basketklub og en ishockeyklub og tilsvarende i Norge og Sverige. Selskabet kan af gode grunde ikke eje to konkurrende klubber inden for samme sportsgren.

Nu forestår en generalforsamling i Viborg, hvor de øvrige 75 pct. af investorerne skal overbevises om planen. Hellerup Finans planlægger ikke at købe flere Viborg-aktier, som er spurtet i vejret de seneste par dage.