Hedegaard ramt af stigende råvarepriser (Opd)

 

Hedegaards datterselskab Agro var hårdt ramt af stigende råvarepriser i første halvår, og det satte sit præg på hele koncernen. Budgetterne blev ikke nået, men ledelsen tog skraldet allerede i begyndelsen af august og nedjusterede helårsforventningerne.

 

I første halvår fik Hedegaard et nettounderskud på 3 mio. kr., mens der i samme periode sidste år var tale om et overskud på 21 mio. kr. Resultatet blev forringet trods en stigning i omsætningen på 9 pct. til 928 mio. kr.

 

Underskuddet skyldes alene Hedegaard Agro, der sælger foderblandinger, og gav et minus på 21 mio. kr., mens der sidste år var tale om et plus i samme størrelsesorden. Forklaringen er dårlig høst, som har bragt EU's overskudslager af korn ned på et historisk lavt niveau. Det har givet Hedegaard "ekstremt stigende råvarepriser", og ledelsen er derfor gået over til mere fleksible kontrakter, hvor prisen aftales for en kortere periode.

 

- Det aktuelle salg af foderblandinger vil ikke blive baseret på et-årige foderkontrakter, tværtimod forekommer oftest kontraktperioder på op til 6 måneder, skriver Hedegaard.

 

- Årsagen hertil er, at der gennem det seneste år har været prisstigninger på foderblandinger på 40-80 pct. afhængig af den konkrete råvareprofil. Disse prisstigninger vil for nuværende medføre en tabsgivende situation for den animalske produktion, står der videre.

 

Det andet store datterselskab, Hedegaard Foods, kom ud af halvåret med et overskud på 13 mio. kr., hvilket var 10 mio. kr. bedre end i fjor. Med til historien hører dog, at Foods har haft engangsindtægter på 6,5 mio. kr. fra ejendomssalg i år. Desuden er omkostningerne i Foods faldet med næsten 10 pct., fordi selskabet har lukket sin fabrik i Horsens. Det er dog besluttet at bruge 3,5 mio. kr. på et returplastbakkesystem til indsamling af æg, og det ventes at nedbringe Hedegaards udgifter til emballage med 1 mio. kr. årligt fra 2008.

 

For hele 2007 venter ledelsen et overskud før skat på 10 mio. kr. Forventningen blev nedjusteret for blot tre uger siden, og det bemærkes, at der er større usikkerhed herom end normalt.

 

# Halvårsregnskab - Hedegaard

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 928,1 851,6

 

Driftsres. (EBIT): -1,8 30,9

 

Res. før skat: -5,2 28,7

 

Nettoresultat: -3,0 21,4

 

Egenkapital: 293,4 314,5

 

Balance: 271,2 282,0

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )